topL topR
logo  

 
Аспірантура, докторантура. Правила прийому.

Затверджено
Рішенням Вченої ради
Міжнародного науково-навчального центру
Інформаційних технологій та систем
НАН України та МОН України
від         грудня  2016 рок
у

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до докторантури та аспірантури Міжнародного Центру  у 2018 році

 1. Вимоги до рівня освіти вступників до аспірантури

До аспірантури Міжнародного Центру на очну (денну) та заочну форму навчання для здобуття доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Підготовка в аспірантурі Центру здійснюється за рахунок

 • державного замовлення – очна форма навчання;
 • аспіранти заочної форми навчання – на умовах контракту.

Аспіранти денної форми навчання:

 • отримують академічну стипендію у разі зарахування на навчання за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком.
Термін навчання в аспірантурі не перевищує чотирьох років, докторів наук – два роки.
Здобувачі наукового ступеню доктора філософії та доктора наук прикріплюються до
відділів Міжнародного Центру   з метою підготовки і захисту  дисертацій
.

 1. Строки прийому заяв і документів та зарахування на навчання.

Етапи вступної кампанії ( здобувачі наукового ступеню доктора філософії )

Прийом  заяв та документів

 01 серпня – 13 вересня поточного року

Строки проведення вступних іспитів

15 вересня – 30 вересня поточного року

Термін зарахування вступників за державним замовленням

жовтень  поточного року

Початок навчання в аспірантурі

з 01. листопада поточного року

Зарахування здобувачів ступеню доктора наук здійснюється 01 вересня поточного року за представленням консультанта здобувача та рішенням Вченої ради  Центру

 1. Порядок прийому заяв і документів
Вступники до аспірантури та докторантури  Центру подають такі документи:

 • заяву на ім’я директора Міжнародного Центру;
 • особовий листок з обліку кадрів наукового співробітника;
 • 4 фотокартки  3 х 4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявністю), відбитки опублікованих статей;
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності, або реферат на задану тему;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу, або копію диплома кандидата наук ( для докторантів);
 •  (особи, які здобули  відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплому з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплома);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію паспорта;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, що вступають на денну форму навчання;
 • копію військового квитка, або посвідчення.

Паспорт, диплом провищу освіту та військовий квиток (посвідчення), подаються вступниками особисто.

 1. Проведення вступних іспитів  для аспірантів та конкурсний відбір

Вступники до аспірантури Центру складають вступні іспити:

 • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
 • Додаткові вступні іспити:
  - з іноземної мови – у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України;
  - з філософії - у Центрі гуманітарної освіти НАН України.

Зарахування відбувається за сумою балів, отриманих на вступних іспитах.
Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні іспити у визначений
розкладом час, особи, знання  яких було оцінено балами нижче встановленого
Правилами прийому  мінімального рівня, до конкурсу не допускаються.

Зразок заяви для рекомендації до вступу до аспірантури.

ТИПОВА УГОДА про підготовку аспіранта (докторанта) за рахунок державного замовлення.

Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR