topL topR
logo  

 
Історія Міжнародного Центру

Міжнародний Центр засновано на базі Відділення інформаційних технологій і систем Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та Міжнародного науково-навчального центру інформатики ЮНЕСКО. Колектив Міжнародного Центру утворювався на протязі 40 років і сьогодні в Міжнародному Центрі працюють понад 30 докторів наук, понад 100 кандидатів наук, академік НАН України, 23 вчених обрані до складу різних іноземних та галузевих академій. Міжнародний Центр здійснює свою діяльність у складі Кібернетичного центру НАН України. Очолює Міжнародний Центр чл.-кор. НАНУ, професор Володимир Ілліч Гриценко.

Основним напрямом наукових досліджень і розробок Міжнародного Центру є створення інформаціних технологій та систем. Базові ідеї цього напряму досліджень були сформульовані В.М. Глушковим та викладені в монографії "Основи безпаперової інформатики", що вийшла в 1982 р. В ній представлено комплекс ідей і математичний апарат щодо вирішення проблем інформатизації. Академік В.М. Глушков і його послідовники готували громадськість до сприйняття ідей інформатизації.

Колективом науковців під керівництвом В.І. Гриценка  в монографії "Інформаційна технологія: питання розвитку і застосування" (1988 р.) була розглянута сутність інформаційної технології, її коротка історія та перспективи розвитку, проведено аналіз застосування і тенденцій розвитку  технічних і програмних засобів інформатики.

Науковці Міжнародного Центру зберігають та розвивають наукову спадщину корифеїв світової науки, з якими мали честь працювати. Видатними вченими В.М. Глушковим, М.М. Амосовим, О.М. Довгялло, В.С. Михалевичем, Ю.Г. Антомоновым, О.Г. Івахненком, Л.С. Алєєвим, О.О. Бакаєвим, Т.К. Вінцюком були закладені основи наукових напрямків досліджень і розробок Міжнародного Центру.


Сьогодення

Складність нових задач в галузі економіки, промисловості, національній обороні та соціальній сфері, освіті та охороні здоров'я людини, що пов'язані зі змістовною обробкою інформації, обумовило необхідність створення принципово нових засобів - інтелектуальних інформаційних технологій та комп’ютерів, що здатні оперувати знаннями і здійснювати образне мислення. Результатом досліджень в цьому напрямі стали сформовані наукові засади інтелектуалізації інформаційних технололгій та комп'ютерного образного мислення.

У Міжнародному Центрі активно розвиваються дослідження та розробки по актуальних напрямках інформатики: розробка загальної теорії інтелектуальних комп'ютерних технологій і систем; розробка методів і засобів інтелектуалізації інформаційних технологій і систем; здійснення комплексних досліджень інформаційних технологій; створення системних інформаційних технологій; розробка теорії інтелектуальних навчальних систем, комп'ютерної технології навчання і засобів інтелектуалізації діалогу в комп'ютеризованих середовищах; розробка нових інформаційних технологій для біології, медицини та екосистем.

Статут Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України (нова редакція).

Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR