topL topR
logo  

 
Sav
Семінари
seminar

В структурі Міжнародного Центру функціонує фізико-математична школа, яка своєю діяльністю активно сприяє подальшому розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі нових інформаційних технологій та систем, координації наукових досліджень, підготовці наукових кадрів, залученню до наукової діяльності обдарованої молоді, розширенню міжнародних наукових зв'язків.

Наукові семінари на базі фізико-математичної школи на 2018 рік

Протягом 2018 року, згідно із затвердженим планом, проводились наукові конференції, семінари та школи на базі Фізико-математичної школи Міжнародного Центру. На розширених науково-навчальних та методичних семінарах були обговорені напрямки перспективних досліджень для розвитку інформаційного суспільства, проблеми створення інтелектуальних технологій та цілеспрямованих систем. Проведення таких заходів мало суттєве координаційне значення.

Цифрова медицина (25-26 червня). Керівники школи: зав. від. д.м.н., проф. О.С. Коваленко, зав. від. к.б.н. М.І. Вовк, зав. від. д.б.н. А.Б. Котова.
Учасники обговорили широке коло актуальних проблем цифрової медицини, заслухали доповіді провідних вчених, обговорили дослідження проблем створення та впровадження інформаційних технологій в сферу охорони здоров’я, напрями інтелектуалізації оброблення великих обсягів клінічної інформації.

Методи та технології моделювання процесів цифрової економіки (5-8 липня). Керівник школи-семінару: зав. від. д.т.н. Степашко.
Метою проведення школи було обговорення основних напрямків розвитку розумних підприємств, обмін ідеями щодо розв’язку проблем та переваг інтелектуальних систем прийняття рішень в управлінні підприємствами, обговорення досвіду використання високопродуктивних комп'ютерних технологій у промисловості, наукових дослідженнях і навчальному процесі.

Інформаційні технології індуктивного моделювання (9-13 липня). Керівник школи-семінару: зав. від. д.т.н. Степашко.
Метою проведення школи було обговорення основних напрямків розвитку теорії та застосувань індуктивного моделювання, а саме принципів і теоретичних основ індуктивного моделювання; аналізу даних, виявлення закономірностей і добування знань, прогнозування та аналізу часових рядів, непараметричних методів моделювання, а також прикладів розв'язання реальних задач аналізу, моделювання і прогнозування для прийняття рішень.

Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR