topL topR
logo  

 
Rada
Спеціалізовані вчені ради
rada

У Міжнародному Центрі функціонують 2 спеціалізованих вчених ради.

Д 26.171.01 – Спеціалізована вчена рада почала функціонувати від 1997 р. за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Першим головою спецради було призначено академіка НАН України Бакаєва О.О., а потім головою був академік НАН України Скуріхін В.І.

Спеціалізованій вченій раді наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Голова вченої ради - д.т.н., с.н.с. Суровцев Ігор Вікторович
Заступник голови - д.т.н., професор Рачковський Дмитро Андрійович
Вчений секретар - к.т.н., с.н.с. Лагода Олександр Петрович

Спеціалізована вчена рада Д 26.171.01

Д 26.171.03 - Спеціалізована вчена рада створена наказом ВАК України №563 від 13 листопада 2006 р. з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальністю 14.03.11 – медична і біологічна інформатика та кібернетика (медичні, біологічні науки). Наказами ВАК України та МОН України термін повноважень спеціалізованої ради неодноразово продовжувався. Сьогодні рада працює згідно Наказу МОН України №1604 від 22 грудня 2016 року зі строком повноважень на три роки.

Голова вченої ради - д.м.н. Коваленко Олександр Сергійович
Заступник голови - д.б.н. Козак Людмила Михайлівна
Вчений секретар - к.б.н. Гонтар Тетяна Михайлівна.

Спеціалізована вчена рада Д 26.171.03

Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR