topL topR
logo  

 
Rada
Спеціалізовані вчені ради
rada

У Міжнародному Центрі функціонують 3 спеціалізованих вчених ради.

Д 26.171.01 – Спеціалізована вчена рада почала функціонувати від 1997 р. за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Першим головою спецради було призначено академіка НАН України Бакаєва О.О., а потім головою став академік НАН України Скуріхін В.І.

Спеціалізованій вченій раді наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Голова вченої ради - д.т.н., професор Павлов Вадим Володимирович
Заступник голови - д.т.н., професор Тарасов Віктор Олексійович
Вчений секретар - к.т.н., с.н.с. Бабак Олег Володимирович
Технічний секретар – Тарнавська Світлана Євгеніївна тел. (044)526-40-47, (044)526-41-87.

Спеціалізована вчена рада Д 26.171.01

Д 26.171.02 (К.171.01)  –   Спеціалізована вчена рада затверджена наказом ВАК України №355       від 07.07.1999 р.

Наказом ВАК України від 04 липня 2014 р. №793 на період до 04 липня 2016 р. спеціалізованій вченій ради надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (економічні науки).

Голова вченої ради - д.е.н., професор Макарова Маріана Володимирівна
Заступник голови - д.е.н., професор Ляшенко Олена Ігорівна
Вчений секретар - к.е.н. Яблоков Ігор Володимирович.

Спеціалізована вчена рада Д 26.171.02

Д 26.171.03 - Наказом МОН України № 41 від 17 січня 2014 року у Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій і систем НАНУ і МОНУ створена спеціалізована вчена рада Д 26.171.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальністю 14.03.11 – медична та біологічна інформатика і кібернетика (медичні і біологічні науки) та за спеціальністю 05.13.09 – медична та біологічна інформатика і кібернетика з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук (технічні науки) строком на два роки (до 17 січня 2016р.).

Голова вченої ради - д.м.н. Коваленко Олександр Сергійович
Заступник голови - д.б.н. Козак Людмила Михайлівна
Вчений секретар - к.б.н. Гонтар Тетяна Михайлівна.

Спеціалізована вчена рада Д 26.171.03

Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR