topL topR
logo  

 
Тематичний план наукових досліджень на 2016 рік
Назва роботи
Науковий керівник роботи
(прізвище, вчене звання та ступінь, посада

Строки виконання роботи

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України    
Розробити інструментальні засоби індуктивного моделювання складних процесів на основі високопродуктивних рекурентно-паралельних обчислень для задач інформаційної підтримки управлінських рішень.
Розпорядження Президії НАН України від 18.03.15 р. № 195 РК 0115U000899
Степашко В.С. д.т.н., с.н.с., зав. відділом 2015-2015
Розробка принципів розвитку соціально-економічних систем в умовах невизначеності та ризику.
Постанова Бюро ВІ від 07.07.2011 р. протокол № 2  
РК 0112U001003
Рішення ЕР від 7.12.2011 р. № 7
Бажан Л.І.
к.е.н., с.н.с.
2012-2016
Розробка теоретичних засад побудови мережевих освітніх середовищ. 
Постанова Бюро ВІ, від 21.06.2011 р. протокол №6        РК 0112U001001
Рішення ЕР від 7.12.2011 р. №7
Манако А.Ф,
д.т.н., с.н.с.
2012-2016
Розробка інтелектуальних інформаційних технологій обробки даних і сигналів в системах діагностики і управління об’єктами в умовах невизначеностей
Постанова Бюро ВІ від 19.06.2014 р. протокол № 2 РК № 0115U003059 Рішення ЕР від 29.10.2015 р. №5
Житецький Л.С. к.т.н. зав. відділом 2015-2019

Розробити цілісні соціально-економічні моделі планування  регіональнихта міських структур.
Постанова Бюро ВІ від 27.06.2012 р.  протокол  № 9
РК  0113U001009; Рішення ЕР від 11.07.2012 р. № 6

Валькман Ю.Р.
д.т.н.,
зав. відділом
2013-2016
Дослідження метрик Гаусдорфа-Фреше на множині зображень.
Постанова Бюро ВІ від 27.06.2013 р. протокол № 1 РК № 0114U002068 Рішення ЕР від 30.10.2013 р. № 6.
Шлезінгер М.І.
д.ф.-м.н., професор
2014-2017
Розроблення принципів та методів розпізнавання, синтезу, та розуміння спонтанного мовлення в інтелектуалізованих комп’ютерних системах. Постанова Бюро ВІ від 27.06.2012 р. протокол № 9 РК 0113U001010 Рішення ЕР від 11.07.2012 р. № 6 Шлезінгер М.І.
д.ф.-м.н., професор
2013-2017
Розробка багатоцільового комплексу для підтримки наукових досліджень та проведення в режимі віддаленого доступу учбових занять з інтелектуальних інформаційних технологій.
Постанова Бюро ВІ від 18.12.2014р. протокол № 6-B РК 0115U002627
Родіонов О.О.
к.т.н., с.н.с.,
зав. відділом
2015-2017
Розроблення комплексної інформаційної технології багатоцільового дослідження медико-біологічних систем.
Постанова Бюро ВІ, від 03.06.2010р. протокол  №2
РК  0111U002093
Рішення ЕР від 29.12.2010 р. №4/td>
Коваленко
О. С.
д.м.н., с.н.с.,
зав. відділом
Козак Л.М.
д.б.н., с.н.с.
2011-2015
Розробка теоретичних засад керування м’язовими функціями людини.
Постанова Бюро ВІ від 27.06.2013 р. протокол № 1 РК 0114U002067.
Рішення ЕР від 30.10.2013 р. № 6
Вовк М.І.
к.б.н., с.н.с.
2014-2017
Розроблення та дослідження методів нейромережевого представлення й обробки інформації в інтелектуальних інформаційних технологіях.
Постанова Бюро ВІ від 15.07.2010 р. протокол  № 2
РК 0111U002092
Рішення ЕР від 29.12.2010 р. №4
Рачковський Д.А.
д.т.н., с.н.с.
2011-2015
Розробка багатоцільової інформаційної технології оцінки та підтримки персонального здоров’я.
Постанова Бюро ВІ від 03.06.2010 р. протокол  № 2
РК  0110U007234
Рішення ЕР від 29.12.2010 р. №4
Котова А.Б.
д.б.н., проф.,
зав. відділом
Бєлов В.М. д.м.н., проф.
2011-2015
Розробка комп’ютерної технології інтелектуальної обробки великих корпусів природномовних текстів.
Постанова Бюро ВІ від 19.06.2014 р. протокол № 2 РК 0115U003060 Рішення ЕР від 29.30.2014 р. № 5
Анісімов А.В.
чл.-кор. НАНУ,
д.ф.-м.н., п.н.с.
2015-2017
Розробка інформаційних технологій дослідження енергетичного гомеостазу людини при адаптації до фізичного навантаження і екстремальних впливів середовища.
Постанова Бюро ВІ від 19.06.2014 р. протокол № 2 РК 0115U003061 Рішення ЕР від 29.30.2014 р. № 5
Лябах Е.Г. д.б.н., п.н.с. 2015-2018
Розробка інтелектуальних інформаційних технологій сприйняття, розпізнавання та змістовної інтерпретації об’єктів навколишнього середовища на базі моделей образного мислення.
Постанова Бюро ВІ від 10.11.2011 р., протокол №2
РК № 0112U001458
Рішення ЕР від 7.12.2011 р. №7
Гриценко В.І.
к.т.н., професор
директор Центру
2012-2016
Розробка методів і алгоритмів польотного калібрування комплексів дистанційного зондування Землі.
Постанова Бюро ВІ від 27.06.2013 р. протокол № 1 РК № 0114U002066
Рішення ЕР від 30.10.2013 р. № 6
Лебедєв Д.В.
д.т.н., с.н.с.
зав. відділом
2014-2017
Створити теоретичні засади глобальних комп’ютерно-комунікаційних мереж інтелектуального  управління жорсткими складними розподіленими динамічними процесами
Постанова Бюро ВІ від 10.11.2011 р. протокол № 2  
РК № 0112U002077
Рішення ЕР від 7.12.2011 р. №7
Павлов В.В.
д.т.н.,
професор
зав. відділом
2012-2016
Розробити моделі та методи вирішення виражених конфліктних ситуацій Постанова Бюро ВІ від 27.06.2012 р. протокол № 9 РК № 0113U001011 Рішення ЕР від 11.07.2012 р. № 6 Павлов В.В.
д.т.н.,
професор
зав. відділом
2013-2017
Моделювання процесів функціонування та розвитку інтелектуальних систем управління машинобудівними підприємствами Постанова Бюро ВІ від 27.06.2012 р. протокол № 9 РК № 0112U007788 Рішення ЕР від 11.07.2012 р. № 6 Тимашова Л.А.
д.т.н., с.н.с.,
зав. відділом
2013-2017
Розроблення та дослідження інтелектуальних технологій індуктивного моделювання для задач підтримки рішень у складних системах.
Постанова Бюро ВІ від 16.06.2011 р. протокол  № 4
РК  0111U010375
Рішення ЕР від 7.12.201 р. №7
Степашко В.С.
д.т.н., с.н.с.,
зав. відділом
2012-2016
Розроблення методів та технологій інтелектуального моделювання соціально-економічних процесів для систем підтримки управлінських рішень.
Постанова Бюро ВІ від  10.11.2011 р. протокол № 2
РК  0112U002078
Рішення ЕР від 7.12.201 р. №7
Степашко В.С.
д.т.н., с.н.с.,
зав. відділом
2012-2016
Розробка інтелектуальних засобів цифрової медицини для попередження та лікування соціально значущих захворювань
Постанова Бюро ВІ від  10.11.2011 р. протокол № 2
РК  0112U002078
Рішення ЕР від 7.12.201 р. №7
Котова А.Б.
д.б.н., проф.,
зав. відділом
2012-2016
Розробка програмного модуля обробки медичних даних Лікарні для вчених НАН України
Розпорядження Президії НАН України від 23.03.2015 р. № 201 РК 0115U000900 Договір від 02.04.2015 р. № 135.22
Коваленко О.С.
д.м.н., с.н.с.
зав. відділом
2015-2015
Фундаментальні засади створення мережецентричної технології контролю передачі інформаційно-комунікаційних даних в мережі
Постанова Президії НАН України від 17.06.2015 р. № 168 РК 0115U005108 Договір № 164
Волков О Є. 2015-2016
Розробка інформаційної технології для оцінки холодового стресу при раптовому потраплянні людини у воду
Постанова Президії НАН України від 17.06.2015 р. № 168 0115U001699 Договір № 165
Солопчук Ю.М.
2015-2016

Договірна тематика

   

Тематика МОН України

   
Розробка методів та базової технології інтелектуальної обробки сигнальних образів, що отримані непрямими вимірюваннями Наказ МОНМС України від 23.10. 2012 р. № 1193 РК 0113U001507 Рачковський Д.А. д.т.н., с.н.с. 2013-2015
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR