topL topR
logo  

 
Тематичний план наукових досліджень на 2019 рік
№ п/п
Назва роботи
Науковий керівник роботи
(прізвище, вчене звання та ступінь, посада

Строки виконання роботи

I  Державна тематика
Тематика відсутня

   

II  Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

   
II-?-19
Розробка та впровадження інтелектуальної інформаційної технології аналізу даних в геоінформаційних системах широкої сфери застосування (шифр: І.П.185.15) Розпорядження Президії НАН України від 07.03.2019 № 157 № держ. реєстрації 0119U000560 Договір від 01.04.2019 № І.П.185.15
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 01.03.2019 31.12.2019
II-?-19
МННЦІТС-2019/1 (шифр: МННЦІТС-2019/1) Розпорядження Президії НАН України від 16.04.2019 № 255 № держ. реєстрації 0019U001603 Договір від 16.04.2019 № 185-17/2019
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 16.04.2019 31.12.2019
II-5-18
МННЦІТС-2018/1 (шифр: МННЦІТС-2018/1) Розпорядження Президії НАН України від 28.02.2019 № 136 № держ. реєстрації 0118U001717 Договір від 01.03.2019 № 185-13/2019
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 01.10.2018 31.12.2019
II-6-18
Розроблення інтелектуальної інформаційної технології автономної навігації безпілотного авіаційного комплексу (шифр: ДГ.185.14) Розпорядження Президії НАН України від 11.10.2018 № 571 № держ. реєстрації 0118U005372 Договір від 16.10.2018 № Д.Г.185.14
Кожохіна О.В. к.т.н. , старший науковий співробітник 01.10.2018 31.12.2019

III Відомча тематика

   
III-1-17
Розробка методів та моделей стійкого розвитку динамічних соціально-економічних систем
(шифр: ВФ.100.16) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002107. Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Бажан Л.І. к.е.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-2-17
Розробка теоретичних засад безперервного електронного навчання (шифр: ВФ.105.12) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 2 № держ. реєстрації 0117U002108 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 01.01.2017 31.12.2021
III-3-15
Розробка інтелектуальних інформаційних технологій обробки даних і сигналів в системах діагностики і управління об'єктами в умовах невизначеностей (шифр: ВФ.110.22) Постанова Бюро ВI НАН України від 19.06.2014 № 2 № держ. реєстрації  0115U003059 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 29.10.2014 № 5
Житецький Л.С. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2015 31.12.2019
III-4-17
Розробка інтелектуальних інформаційних енергохвильових біорезонансних технологій
(шифр: ВФ.115.10) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002109 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Валькман Ю.Р. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2020
III-5-18
Розроблення методів та інструментальних засобів для створення інтелектуальних інформаційних технологій розпізнавання і розуміння зображень (шифр: ВФ.120.18) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000090 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Мацелло В.В. к.т.н., с.н.с., завідувач відділ 01.01.2018 31.12.2022
III-6-18
Розроблення інформаційної технології моделювання усного діалогу спонтанною мовою між людиною та кібернетичними системами в межах предметних областей (шифр: ВП.130.08) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000165
Сажок М.М. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2020
III-7-18
Розроблення методів, моделей та алгоритмів для вирішення задач оптимального ситуаційного управління в розподілених інформаційних мережах та системах (шифр: ВФ.155.21) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000167 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Родіонов О.О. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2020
III-8-19
Розроблення моделей та методів інтелектуальних інформаційних технологій цифрової медицини для оцінювання якості надання медичної допомоги (шифр: ВФ.135.26) Постанова Бюро ВI НАН України від 10.05.2018 № 6 № держ. реєстрації 0119U002501 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 27.06.2018 № 5
Коваленко О.С. д.м.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2019 31.12.2021
III-9-18
Розроблення моделей, методів та алгоритмів керування балансом та координацією м’язової активності людини (шифр: ВФ.140.12) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000166 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Вовк М.І. к.б.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022
III-10-16
Методи і моделі ефективного пошуку, класифікації та відновлення даних на базі нейромережевих інтелектуальних інформаційних технологій (шифр: ВФ.145.13) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.06.2015 № 3 № держ. реєстрації  0116U003123 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 01.07.2015 № 4
Рачковський Д.А. д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2016 31.12.2020
III-11-19
Розробка інформаційної технології для оцінки стану та психологічної реабілітації людини з посттравматичним синдромом (шифр: ВП.150.08) Постанова Бюро ВI НАН України від 10.05.2018 № 6 № держ. реєстрації 0119U002502
Бєлов В.М. д.м.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2019 31.12.2021
III-12-18
Розроблення інтелектуальної технології комп'ютерного розуміння природномовних текстів (шифр: ВФ.165.11) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000091 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Анісімов А.В. член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2018 31.12.2020
III-13-19
Дослідження методів і моделей інтелектуальних інформаційних технологій для оцінювання та попередження факторів ризику здоров’я людини (шифр: ВФ.170.28) Постанова Бюро ВI НАН України від 10.05.2018 № 6 № держ. реєстрації 0119U002503 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 27.06.2018 № 5
Єрмакова І.Й. д.б.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2019 31.12.2023
III-14-17
Створення інтелектуальних інформаційних технологій на базі методів і засобів образного мислення. (шифр: ФЦ.170.25) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002286 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Шлезінгер М.І. д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 02.01.2017 31.12.2021
III-15-18
Розроблення методів і алгоритмів підвищення точності коордитнатної прив'язки космічних знімків за орбітальними даними (шифр: ВФ.180.09) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000169 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Лебедєв Д.В. д.т.н., с.н.с., завідувач лабораторії 01.01.2018 31.12.2021
III-16-17
Розробка методів і моделей інтелектуального управління динамічними процесами в розподілених комп’ютерно-комунікаційних середовищах (шифр: ФЦ.185.11) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1
№ держ. реєстрації  0117U002110 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Лебедєв Д.В. д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2017 31.12.2021
III-17-18
Розроблення моделей та алгоритмів інтелектуального управління гібридними системами в умовах невизначеності (шифр: ВП.185.12) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000092
Шепетуха Ю.М. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2018 31.12.2020
III-18-18
Розроблення моделей та алгоритмів інтелектуального управління для розумних підприємств (шифр: ВФ.190.06) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000093 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Тимашова Л.А. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022
III-19-17
Розроблення та дослідження ефективних інструментальних засобів індуктивного моделювання для розв’язання задач обчислювального інтелекту
(шифр: ВФ.195.17) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002111 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-20-17
Розроблення методів та засобів інтелектуального моделювання складних процесів у системах цифрової економіки
(шифр: ФЦ.195.18) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002112 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-21-17
Розробити мобільні інтелектуальні інформаційні технології цифрової медицини
(шифр: ФЦ.135.25) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002285 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-22-18
Розробка методів та засобів інтеграції комбінаторної оптимізації та семантичного моделювання для інтелектуалізації інформаційних технологій (шифр: ВФ.170.26) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000168 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022
III-23-18
Розроблення методів, засобів та пристроїв цифрової медицини (шифр: ФП.135.26) Постанова Бюро ВI НАН України від 03.07.2018 № 3 № держ. реєстрації 0118U002409 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.07.2018 № 6
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 01.01.2018 31.12.2019
III-24-18
Розроблення моделей та засобів комп’ютерної обробки інформації в задачах образного мислення. (шифр: ФП.170.27) Постанова Бюро ВI НАН України від 03.07.2018 № 3 № держ. реєстрації 0118U002410 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.07.2018 № 6 /p>
Шлезінгер М.І. д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.09.2018 31.12.2019

IV Пошукова тематика
Тематика відсутня

   

V Договірна тематика

   

VI Тематика МОН України

   
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR