topL topR
logo  

 
Тематичний план наукових досліджень на 2022 рік
№ п/п
Назва роботи
Науковий керівник роботи
(прізвище, вчене звання та ступінь, посада

Строки виконання роботи

I  Державна тематика
Тематика відсутня

   
I-1-21
Розроблення навігаційно-пілотажного комплексу безпілотного літального апарата подвійного призначення (шифр: Д.З.185.28) Наказ МОН України від 03.02.2022 № 106 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 950-р № держ. реєстрації  0121U000228 Договір від 18.02.2022 № ДЗ/116-2022
Рачковський Д.А. д.т.н., проф., провідний науковий співробітник 18.10.2021 31.12.2022

II  Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

   
II-1-22
Розроблення інтелектуальних інформаційних технологій для прикладних систем штучного інтелекту на базі методів та моделей образного мислення (шифр: ПК.170.31) Постанова Президії НАН України від 17.03.2022 № 81 № держ. реєстрації 0122U002151 Договір від 21.03.2022 № ПК.170.31/2022
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., головний науковий співробітник 01.03.2022 31.12.2023
II-1-22
Розробка інформаційної технології оптимального дворівневого керування польотом високодинамічного об'єкту (шифр: Д.Л.185.26) Розпорядження Президії НАН України від 22.02.2022 № 134 № держ. реєстрації 0122U002156 Договір від 01.03.2022 № 01/01-2022(4)
Коршунов М.В. к.т.н. , старший науковий співробітник 01.02.2022 31.12.2023
II-1-22
Розроблення мультигалузевого моделюючого комплексу для підготовки операторів безпілотних літальних апаратів (шифр: І.П.185.29) Розпорядження Президії НАН України від 22.02.2022 № 136 № держ. реєстрації 0122U002084 Договір від 01.03.2022 № І.П.185.29
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., головний науковий співробітник 01.02.2022 31.12.2022
II-1-22
МННЦІТС-2022/1 (шифр: МННЦІТС-2022/1) Розпорядження Президії НАН України від 21.03.2022 № 151 № держ. реєстрації 0122U002157 Договір від 01.04.2022 № МННЦІТС-2022/1/2022
Волков О.Є. к.т.н., с.д., провідний науковий співробітник 01.04.2022 31.12.2023
II-2-21
Розроблення методів і засобів інтелектуального керування нелінійними динамічними об’єктами в умовах невизначеності (шифр: М.Г.185.23) Розпорядження Президії НАН України від 15.02.2022 № 116 № держ. реєстрації 0121U000184 Договір від 16.02.2022 № 07-02/03-2022
Одарченко Р.С. д.т.н., проф., провідний науковий співробітник 01.07.2021 31.12.2022
II-3-21
Розроблення інформаційної технології оцінювання термофізіологічного стану людини у водному середовищі за помірних температур (шифр: М.Г.170.30) Розпорядження Президії НАН України від 15.02.2022 № 116 № держ. реєстрації 0121U000190 Договір від 16.02.2022 № 08-02/04-2022
Ніколаєнко А.Ю. к.т.н. , науковий співробітник 01.07.2021 31.12.2022
II-4-21
МННЦІТС-2021/1 (шифр: МННЦІТС-2021/1) Розпорядження Президії НАН України від 15.03.2022 № 148 № держ. реєстрації 0121U000141 Договір від 01.04.2022 № МННЦІТС-2021/1/2022
Волков О.Є. к.т.н., с.д., провідний науковий співробітник 01.04.2021 31.12.2022
II-5-21
Розроблення інформаційної технології моніторингу надзвичайних ситуацій у важкодоступних районах на основі інтелектуального аналізу супутникових даних (шифр: К.П.185.25) Розпорядження Президії НАН України від 09.02.2022 № 103 № держ. реєстрації 0121U000185 Договір від 14.02.2022 № К.П.185.25/2
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., головний науковий співробітник 01.06.2021 31.12.2023
II-6-21
Розроблення нейромереж МГУА з активними нейронами для індуктивної побудови моделей складних систем (шифр: М.Г.195.21) Розпорядження Президії НАН України від 15.02.2022 № 116 № держ. реєстрації 0121U000191 Договір від 16.02.2022 № 09-02/05-2022
Мороз О.Г. к.т.н. , старший науковий співробітник 01.07.2021 31.12.2022
II-7-21
Інтелектуальна інформаційна технологія збору та аналізу геопросторових даних з використанням безпілотних комплексів і сучасних стільникових мереж (шифр: Д.Л.185.21) Розпорядження Президії НАН України від 31.12.2021 № 749 № держ. реєстрації 0121U000142 Договір від 04.01.2022 № 03/01-2022(3)
Гнатюк С.О. д.т.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2021 31.12.2022
II-8-21
Розроблення інтелектуального методу високопродуктивного обчислення та аналізу міждисциплінарних даних в оборонній сфері (шифр: Ф.Г.185.22) Розпорядження Президії НАН України від 04.02.2022 № 93 № держ. реєстрації 0121U110757 Договір від 10.02.2022 № 24.2022.ММ
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., головний науковий співробітник 01.04.2021 31.12.2023
II-9-21
Розроблення самоорганізовних нейромереж з інтелектуальним глибинним навчанням для виявлення прихованих закономірностей в даних в умовах невизначеності (шифр: ФГ.195.19) Розпорядження Президії НАН України від 04.02.2022 № 93 № держ. реєстрації 0121U110758 Договір від 10.02.2022 № 29.2022.ММ
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.04.2021 31.12.2023

III Відомча тематика

   
III-1-22
Розроблення методів та моделей оцінки рівня конкурентоспроможності соціально-економічних систем у цифровій економіці (шифр: ВФ.100.17) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.07.2021 № 2 № держ. реєстрації 0122U000597 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Бажан Л.І. к.е.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2022 31.12.2026
III-1-22
Розроблення інформаційної технології цифрової медицини оцінювання та реабілітації психосоціального стану людини внаслідок негативного впливу психогенних факторів (шифр: В.П. 150.09) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.05.2021 № 1 № держ. реєстрації 0122U000600
Бєлов В.М. д.м.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2022 31.12.2024
III-1-22
Розроблення гібридних нейромережевих методів та засобів індуктивного моделювання для інтелектуального аналізу даних (шифр: ВФ.195.20) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.07.2021 № 2 № держ. реєстрації 0122U000598 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2022 31.12.2026
III-1-22
Теоретичні засади, методи та засоби інтелектуалізації розвитку навчального контенту цифрових технологій навчання (шифр: ВФ 105.11) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.07.2021 № 2 № держ. реєстрації 0122U000033 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., головний науковий співробітник Манако А.Ф. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2022 31.12.2026
III-1-22
Розроблення інформаційної технології забезпечення персоналізації лікувальних заходів у цифровій медицині (шифр: ВФ.135.29) П останова Бюро ВI НАН України від 15.07.2021 № 1 № держ. реєстрації 0122U000034 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Коваленко О.С. д.м.н., проф., завідувач відділу   01.01.2022 31.12.2026
III-1-22
Розробка теоретичних основ створення інтелектуальних інформаційних технологій для автономного керування складними високодинамічними об’єктами та процесами (шифр: В.Ф.185.24) Постанова Бюро ВI НАН України від 15.07.2021 № 1 № держ. реєстрації 0122U000035 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Павлова С.В. д.т.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2022 31.12.2026
III-1-22
Розроблення методів та алгоритмів системної інформаційної взаємодії мережі об’єктів (шифр: ВФ.155.22) Постанова Бюро ВI НАН України від 15.07.2021 № 1 № держ. реєстрації 0122U000599 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Родіонов О.О. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2022 31.12.2026
III-1-22
Методи тестування та підвищення ефективності стільникових мереж 5G (шифр: М.В.185.31) Постанова Бюро ВI НАН України від 30.12.2021 № 4 Розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 156 № держ. реєстрації 0122U002192 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 30.03.2022 № 2
Одарченко Р.С. д.т.н., проф., провідний науковий співробітник 01.03.2022 31.12.2022
III-1-20
Розроблення теоретичних засад побудови інтелектуальних автоматичних систем для діагностики та керування складними динамічними об'єктами в умовах неповної інформації (шифр: ВФ.110.24) Постанова Бюро ВI НАН України від 04.07.2019 № 1 № держ. реєстрації 0120U000022 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 12.06.2019 № 4
Житецький Л.С. к.т.н., с.н.с., 01.01.2020 31.12.2024
III-1-21
Методи розподіленого подання даних для нейромережевих інтелектуальних інформаційних технологій (шифр: ВФ.145.15) Постанова Бюро ВI НАН України від 29.07.2020 № 2 № держ. реєстрації 0121U000016 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 24.06.2020 № 2
Рачковський Д.А. д.т.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2021 31.12.2025
III-2-21
Розробка теорії інтелектуалізації побудови високоточних систем управління складними динамічними об'єктами з елементами образного мислення (шифр: В.П.185.19) Постанова Бюро ВI НАН України від 29.07.2020 № 2 № держ. реєстрації 0121U000018
Шепетуха Ю.М. к.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2021 31.12.2023
III-3-21
Розроблення інформаційної технології моделювання відкритості предметного та акустичного середовища в усному діалозі спонтанною мовою між людиною та кібернетичними системами (шифр: ВП.130.09) Постанова Бюро ВI НАН України від 25.06.2020 № 3 № держ. реєстрації 0121U000015
Сажок М.М. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2021 31.12.2023
III-6-21
Розроблення інтелектуальної інформаційної технології для моніторингу об’єктів довкілля (шифр: ВФ.115.11) Постанова Бюро ВI НАН України від 29.07.2020 № 2 № держ. реєстрації 0121U000014 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 24.06.2020 № 2
Суровцев І.В. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2021 31.12.2025
III-5-21
Розроблення методів та алгоритмів оптимального кодування та смислової інтерпретації великих даних з метою збереження цілісності, захисту та отримання знань (шифр: ВФ.165.12) Постанова Бюро ВI НАН України від 29.07.2020 № 2 № держ. реєстрації 0121U000017 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 24.06.2020 № 2
Анісімов А.В. член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2021 31.12.2025
III-5-18
Розроблення методів та інструментальних засобів для створення інтелектуальних інформаційних технологій розпізнавання і розуміння зображень (шифр: ВФ.120.18) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000090 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Мацелло В.В. к.т.н., с.н.с., завідувач відділ 01.01.2018 31.12.2022
III-9-18
Розроблення моделей, методів та алгоритмів керування балансом та координацією м’язової активності людини (шифр: ВФ.140.12) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000166 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Вовк М.І. к.б.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022
III-13-19
Дослідження методів і моделей інтелектуальних інформаційних технологій для оцінювання та попередження факторів ризику здоров’я людини (шифр: ВФ.170.28) Постанова Бюро ВI НАН України від 10.05.2018 № 6 № держ. реєстрації 0119U002503 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 27.06.2018 № 5
Єрмакова І.Й. д.б.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2019 31.12.2023
III-18-18
Розроблення моделей та алгоритмів інтелектуального управління для розумних підприємств (шифр: ВФ.190.06) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000093 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Мейтус В.Ю. д.ф.-м.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2018 31.12.2022
III-22-18
Розробка методів та засобів інтеграції комбінаторної оптимізації та семантичного моделювання для інтелектуалізації інформаційних технологій (шифр: ВФ.170.26) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000168 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022

IV Пошукова тематика
Тематика відсутня

   

V Договірна тематика

   

VI Тематика МОН України

   
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR