topL topR
logo  

 
Тематичний план наукових досліджень на 2018 рік
№ п/п
Назва роботи
Науковий керівник роботи
(прізвище, вчене звання та ступінь, посада

Строки виконання роботи

I  Державна тематика
Тематика відсутня

   

II  Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України
Тематика відсутня

   

III Відомча тематика

   
III-1-17 Розробка методів та моделей стійкого розвитку динамічних соціально-економічних систем
(шифр: ВФ 100.16) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002107. Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3

Бажан Л.І. к.е.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-2-17 Розробка теоретичних засад безперервного електронного навчання
(шифр: ВФ 105.12)
Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 2 № держ. реєстрації  0117U002108 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3

Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., директор 01.01.2017 31.12.2021
III-3-15 Розробка інтелектуальних інформаційних технологій обробки даних і сигналів в системах діагностики і управління об'єктами в умовах невизначеностей (шифр: В.Ф.110.22) Постанова Бюро ВI НАН України від 19.06.2014 № 2 № держ. реєстрації  0115U003059 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 29.10.2014 № 5

Житецький Л.С. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2015 31.12.2019
III-4-17 Розробка інтелектуальних інформаційних енергохвильових біорезонансних технологій
(шифр: ВФ 115.10) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002109 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3

Валькман Ю.Р. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2020
III-5-18 Розроблення методів та інструментальних засобів для створення інтелектуальних інформаційних технологій розпізнавання і розуміння зображень (шифр: ВФ 120.18) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000090 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6 Мацелло В.В. к.т.н., с.н.с., завідувач відділ 01.01.2018 31.12.2022
III-6-18 Розроблення інформаційної технології моделювання усного діалогу спонтанною мовою між людиною та кібернетичними системами в межах предметних областей (шифр: ВП 130.08) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000165 Сажок М.М. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2020
III-7-18 Розроблення методів, моделей та алгоритмів для вирішення задач оптимального ситуаційного управління в розподілених інформаційних мережах та системах (шифр: ВФ 155.21) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000167 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6 Родіонов О.О. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2020
III-8-15 Моделі та методи обробки медичної інформації у різнорівневих структурах охорони здоров’я
(шифр: ВФ 135.23) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.06.2015 № 3 № держ. реєстрації  0116U003122 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 01.07.2015 № 4
Коваленко О.С. д.м.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2016 31.12.2018
III-9-18 Розроблення моделей, методів та алгоритмів керування балансом та координацією м’язової активності людини (шифр: ВФ 140.12) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000166 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6 Вовк М.І. к.б.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022
III-10-16Методи і моделі ефективного пошуку, класифікації та відновлення даних на базі нейромережевих інтелектуальних інформаційних технологій (шифр: ВФ 145.13) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.06.2015 № 3 № держ. реєстрації  0116U003123 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 01.07.2015 № 4 Рачковський Д.А. д.т.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2016 31.12.2020
III-11-16Розробка інформаційної технології реабілітації людини (шифр: ВП 150.07) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.06.2015 № 3 № держ. реєстрації  0116U003124 Котова А.Б. д.б.н., проф., завідувач відділу 01.01.2016 31.12.2018
III-12-18 Розроблення інтелектуальної технології комп'ютерного розуміння природномовних текстів (шифр: ВФ 165.11) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000091 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6 Анісімов А.В. член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2018 31.12.2020
III-13-15Розробка інформаційних технологій дослідження енергетичного гомеостазу людини при адаптації до фізичного навантаження і екстремальних впливів середовища (шифр: В.Ф.170.24)
Постанова Бюро ВI НАН України від 19.06.2014 № 2 № держ. реєстрації  0115U003061 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 29.10.2014 № 5
Лябах К.Г. д.б.н., с.н.с., провідний науковий співробітник 01.01.2015 31.12.2018
III-14-17Створення інтелектуальних інформаційних технологій на базі методів і засобів образного мислення. (шифр: ФЦ.170.25) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002286 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1 Шлезінгер М.І. д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 02.01.2017 31.12.2021
III-15-18 Розроблення методів і алгоритмів підвищення точності коордитнатної прив'язки космічних знімків за орбітальними даними (шифр: ВФ 180.09) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000169 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6 Лебедєв Д.В. д.т.н., с.н.с., завідувач лабораторії 01.01.2018 31.12.2021
III-16-17Розробка методів і моделей інтелектуального управління динамічними процесами в розподілених комп’ютерно-комунікаційних середовищах (шифр: ФЦ.185.11) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1
№ держ. реєстрації  0117U002110 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Мельников С.В. к.т.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-17-18 Розроблення моделей та алгоритмів інтелектуального управління гібридними системами в умовах невизначеності (шифр: ВП 185.12) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000092 Мельников С.В. к.т.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2018 31.12.2020
III-18-18 Розроблення моделей та алгоритмів інтелектуального управління для розумних підприємств (шифр: ВФ 190.06) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000093 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6 Тимашова Л.А. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022
III-19-17 Розроблення та дослідження ефективних інструментальних засобів індуктивного моделювання для розв’язання задач обчислювального інтелекту
(шифр: ВФ.195.17) Постанова Бюро ВI НАН України від 23.06.2016 № 3 № держ. реєстрації  0117U002111 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 14.09.2016 № 3
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-20-17 Розроблення методів та засобів інтелектуального моделювання складних процесів у системах цифрової економіки
(шифр: Ф.Ц.195.18) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002112 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-21-17 Розробити мобільні інтелектуальні інформаційні технології цифрової медицини
(шифр: ФЦ.135.25) Постанова Бюро ВI НАН України від 27.10.2016 № 1 № держ. реєстрації  0117U002285 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 № 1
Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2017 31.12.2021
III-22-18 Розробка методів та засобів інтеграції комбінаторної оптимізації та семантичного моделювання для інтелектуалізації інформаційних технологій (шифр: ВФ 170.26) Постанова Бюро Відділення інформатики НАН України НАН України від 29.06.2017 № 2 № держ. реєстрації 0118U000168 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 13.09.2017 № 6 Гриценко В.І. член-кореспондент НАН України, к.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2018 31.12.2022

IV Пошукова тематика
Тематика відсутня

   

V Договірна тематика

   

VI Тематика МОН України

   
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR