topL topR
logo  

 
Вчена Рада Міжнародного Центру
Rada

Вчена Рада Міжнародного Центру затверджена постановою Бюро Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації Національної академії наук України від 10.07.1997 р. (протокол №1).

Голова Вченої Ради – чл.-кор. НАНУ, професор В.І. Гриценко
Заступник голови -к.т.н. К.М. Синиця
Вчений секретар  - к.т.н.  О.О. Родіонов
Члени Вченої Ради: д.ф.-м.н. А.В. Анісімов, к.е.н. Л.І. Бажан,  д.м.н., професор В.М. Бєлов, к.б.н. М.І. Вовк, к.т.н. О.Д. Гольцев, д.б.н. І.Й. Єрмакова, ,к.т.н. Л.С. Житецький, д.м.н. О.С. Коваленко, д.б.н. Л.М. Козак, к.т.н. С.П. Кудрявцева, д.т.н. Д.В. Лебедєв, д.т.н. А.Ф. Манако , к.т.н. В.В. Мацелло, д.т.н., професор Д.А. Рачковський, д.т.н. В.С. Степашко, д.т.н. І.В. Суровцев, д.т.н. В.О. Тарасов, д.е.н. Л.А. Тимашова, д.т.н. Л.С. Файнзільберг, к.т.н Ю.М. Шепетуха,
д.ф.-м.н. М.І. Шлезінгер, голова Ради молодих вчених О.Є .Волков, голова профкому І.М. Яковенко.

Комплексний план роботи Вченої Ради на 2018 рік

Проблемні наукові доповіді

 1. Інтелектуальні інформаційні технології ретроспектива і перспектива (лютий, В.І.Гриценко).
 2. Цифрова економіка: огляд, стан, перспектива(квітень, комісія ради: В.С. Степашко, Л.А. Тимащова, Л.І. Бажан).
 3. Інтелектуальне управління динамічними процесами в розподілених комп’ютерно-комунікаційних середовищах (методи і моделі) (квітень, комісія ради: Д.В. Лебедєв, Л.С.Житецький,О.Є.Волков).
 4. Цифрова медицина (червень, комісія ради: Файнзільберг Л.С., М.І.Вовк, О.С.Коваленко, А.Б.Котова).

Наукова  та науково-організаційна  діяльність

 1. Про наукову та науково-організаційну діяльність Центру у 2017 році (січень, О.О. Родіонов).
 2. Про стратегію наукових відділів (за графіком, керівники відділів).
 3. Про діяльність спеціалізованих вчених рад Центру по захисту докторських та кандидатських дисертацій співробітниками Центру в галузі технічних, біологічних, медичних та економічних наук за 2017 рік (січень, О.В. Бабак, Т.М. Гонтар, І.В. Яблоков).
 4. Заходи до «100-річчя НАН України» (квітень, О.О. Родіонов)
 5. Про основні напрями Фізико-математичної школи в с. Жукин на 2018-2019 рр. (квітень, К.М. Синиця).
 6. Про ліцензування навчальної діяльності Міжнародного Центру: магістри, підвищення кваліфікації (квітень, К.М. Синиця).
 7. Про заходи щодо переходу наукових журналів Міжнародного Центру: «УСиМ» і «КВТ» на Європейські стандарти (червень, Є.А.Савченко, Л.М.Козак).
 8. Інноваційні заходи щодо ефективного використання інтелектуальної власності(квітень, І.В.Гаскевич).
 9. Про заходи щодо ефективної підготовки експертизи діяльності Міжнародного Центру за поточний період (травень, О.О. Родіонов).
 10. Про підсумки діяльності наукових відділів Центру за 1 півріччя 2018 року (липень, керівники відділів).
 11. Про стан та перспективи розвитку відомчої тематики Міжнародного Центру(вересень, О.О. Родіонов).
 12. Про підсумки п’ятирічної діяльності відділів:
  • Відділ економіко-соціальних систем та інформаційних технологій № 100 (вересень, Л.А.Тимашова, Л.І.Бажан).
  • Відділ медичних інформаційних систем № 135 (жовтень, Л.С. Файнзільберг, О.С.Коваленко ).
  • Відділ діалогових та навчальних систем № 105 (листопад, А.В. Анісімов, А.Ф.Манако).
 13. Про  завершення науково-дослідних  робіт:
  • Моделі та методи обробки медичної інформації у різнорівневих структурах охорони здоров’я В.Ф.135.23 (ІІ полов. жовтня, О.С.Коваленко).
  • Розробка інформаційної технології реабілітації людини В.П.150.07 (ІІ полов. жовтня, А.Б.Котова)).
  • Розробка інформаційних технологій дослідження енергетичного гомеостазу людини при адаптації до фізичного навантаження і екстремальних впливів середовища В.Ф.170.24 (І полов. листопада, К.Г.Лябах).
  • Методи стійкого розв’язання задачі перетворення виходу вимірювальної системи для підвищення точності вимірювань М.О. 145.15 (І полов. листопада, Д.А. Рачковський).
  • Розробка інформаційної технології інтелектуального дистанційного управління динамічними об’єктами для боротьби з безпілотними літальними апаратами МННЦІТС-2017/1 (ІI полов. листопада, О.Є.Волков).
  • Розроблення гібридних методів структурної ідентифікації моделей складних систем (Договір № 169)(ІI полов. листопада, О.Г.Мороз).
  • Розробка інформаційного модуля мультифункціональної сервісної платформи для оцінки ризик-факторів здоров’я людини (Договір № 168) (ІI полов. листопада, А.І.Богатьонкова).

Науково-нормативна правова база. Заходи, що випливають із Законів України по проблемам наукової і навчальної діяльності

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII (вересень,В.І. Гриценко).
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01липня 2014 р. № 1556-VII та проекти змін до нього Постанова Кабінету Міністрів України від 30грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»(вересень, К.М. Синиця).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних (наукових установах)» (вересень, О.О. Родіонов).

Інформаційні повідомлення

а) Наукові доповіді  та повідомлення

 1. Рішення поточних і перспективних проблем відділами Міжнародного Центру (вересень, відділ № 130 М.М. Сажок ).

б) Науково-організаційні повідомлення

 1. Про підсумки виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук (вересень, завідувачі науковими відділами).
 2. Про хід виконання важливих постанов (щоквартально, О.О. Родіонов).
 3. Про Дні науки ( березень, К.М. Синиця).
 4. Інформаційне забезпечення НДР Центру, участь у вітчизняних та зарубіжних виставках (на протязі року, Ю.М. Волков, А.І. Полякова).

Основні рекомендації відділам

 1. Про виконання Програми діяльності підрозділів Центру у 2018 р (липень, керівники відділів)
 2. Про участь вчених Центру у навчальній діяльності ( на протязі року, К.М. Синиця, робоча комісія)
 3. Про заходи по  омолодженню кадрів (на протязі року, керівники відділів).
 4. Інформаційно-аналітичні і комплексні показники діяльності відділів у 2018 році (на протязі року, О.О. Родіонов, керівники відділів).

Рекомендації науково-організаційним, адміністративно-господарським та інженерно-технічним підрозділам Міжнародного Центру

 • Розробка зведеного плану наукових досліджень і розробок Центру. Своєчасне робоче планування НДР та учбової діяльності (І квартал, І.Б. Біліловець)
 • Здійснення контролю за ходом виконання НДР. Контроль здачі завершенних НДР, планів впровадження. Здійснення контролю за плануванням навчальної діяльності (на протязі року, І.Б. Біліловець)
 • Здійснення контролю за ходом виконання  показників інтелектуальної власності (на протязі року, І.В. Гаскевич)
 • Проведення тендерів та удосконалення роботи Тендерного комітету (І квартал, Тендерний комітет)
 • Про участь Центру у реалізації Крупних програм ЮНЕСКО: Освіта, інформація і комунікація (І квартал, С.П.Кудрявцева)
 • Розробка та контроль:
  • підготовки рукописів і видання наукових праць, учбових посібників та підручників (у встановлені терміни, О.О. Родіонов);
  • організації конференцій, семінарів, симпозіумів (за планом, А.І. Полякова);
  • планів міжнародного співробітництва, виконання контрактів і завдань міжнародних програм (за затвердженими планами,  К.М. Синиця).
 • Підвищення кваліфікації співробітників апарату та служб Міжнародного Центру.( на протязі року, О.О. Родіонов).
 • Організаційне забезпечення заходів адміністративно-господарської та інженерно-технічної служб по капітальному ремонту і обладнанню будинків, споруд і комунікаційних мереж (на протязі року, О.О. Родіонов О.Ф. Баженова, Л.Д. Богатюк).
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR