topL topR
logo  

 
Вчена Рада Міжнародного Центру
Rada

Вчена Рада Міжнародного Центру затверджена постановою Бюро Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації Національної академії наук України від 10.07.1997 р. (протокол №1).

Голова Вченої Ради – чл.-кор. НАНУ, професор В.І. Гриценко
Вчений секретар  - к.т.н.  О.О. Родіонов
Члени Вченої Ради: д.ф.-м.н. А.В. Анісімов, д.т.н. Ю.Р. Валькман, к.б.н. М.І. Вовк, к.т.н. О.Д. Гольцев, д.б.н. І.Й. Єрмакова, д.б.н. А.Б. Котова, д.м.н. О.С. Коваленко, д.б.н. Л.М. Козак, к.т.н. С.П. Кудрявцева, д.т.н. Д.В. Лебедєв, к.т.н. В.В. Мацелло, д.т.н. В.В. Павлов, к.т.н. К.М. Синиця, д.т.н. В.С. Степашко, д.е.н. Л.А. Тимашова, д.т.н. Л.С. Файнзільберг, д.ф.-м.н. М.І. Шлезінгер.
Іноземні члени Вченої Ради: академік УАН., проф., докт. Г.Й. Козарев.

Комплексний план роботи Вченої Ради на 2016 рік

Проблемні наукові доповіді

 1. ЮНЕСКО-70: підсумки, стан, проблеми (січень, В.І. Гриценко).
 2. Завадостійке кодування (листопад, А.В. Анісімов).

Наукова  та науково-організаційна  діяльність

 1. Про наукову та науково-організаційну діяльність Центру у 2015 році (січень, О.О. Родіонов).
 2. Про Програму «ГОРИЗОНТ-2020» (січень, К.М. Синиця).
 3. Програма робіт наукових відділів на 2016 рік (січень, В.І. Гриценко).
 4. Про діяльність спеціалізованих рад Центру по захисту докторських та кандидатських дисертацій співробітниками Центру в галузі  технічних, біомедичних та економічних наук (січень, О.В. Бабак, І.В. Яблоков, Т.М. Гонтар).
 5. Про наукові школи на базі Фізико-математичної школи в с. Жукин (квітень, керівники шкіл).
 6. Про заходи стосовно забезпечення Європейських стандартів у виданні наукових журналів Міжнародного Центру: «УСиМ», «Кибернетика и вычислительная техника», «НТІ» (червень, К.М. Синиця).
 7. Про діяльність відділів Центру щодо участі у Програмі «ГОРИЗОНТ - 2020», міжнародних конкурсах, грантах(червень, К.М. Синиця).
 8. Про підсумки діяльності наукових відділів Центру за 1 півріччя 2016 року (липень, керівники відділів).
 9. Про ліцензування навчальної діяльності Міжнародного Центру(липень, К.М. Синиця).
 10. Про заходи щодо захисту  інтелектуальної власності основних напрямків діяльності Центру (липень, І.В. Гаскевич).
 11. Про підсумки роботи експертної комісії для здійснення оцінювання ефективності роботи Міжнародного Центру за 2011-2015 роки (вересень, О.О. Родіонов)
 12. Про  завершення науково-дослідних  робіт:
  • Розробка принципів розвитку соціально-економічних систем в умовах невизначеності та ризику В.Ф.100.15 (ІІ полов. жовтня, Л.І. Бажан).
  • Розробка теоретичних засад побудови мережевих освітніх середовищ В.Ф.105.09 (ІІ полов. жовтня, А.Ф. Манако).
  • Розробити цілісні соціально-економічні моделі планування  регіональних та міських структур  В.Ф.115.09 (ІІ полов. жовтня, Ю.Р. Валькман).
  • Розроблення та дослідження інтелектуальних технологій індуктивного моделювання для задач підтримки рішень у складних системах  В.Ф. 195.11 (І полов. листопада, В.С. Степашко).
  • Розробка інтелектуальних засобів цифрової медицини для попередження та лікування соціально значущих захворювань  Ф.Ц. 150.06 (І полов. листопада, А.Б. Котова, А.С. Коваленко , М.І. Вовк ).
  • Створити теоретичні засади глобальних комп’ютерно-комунікаційних мереж інтелектуального  управління жорсткими складними розподіленими динамічними процесами      Ф.Ц. 185.09 ( І полов. листопада, В.В. Павлов, Л.С. Житецький, Д.В. Лебедєв).
  • Розроблення методів та технологій інтелектуального моделювання соціально-економічних процесів для систем підтримки управлінських рішень    Ф.Ц. 195.12 (І полов. листопада,В.С.Степашко,Л.А. Тимашова, Л.І. Бажан).
  • Розробка інтелектуальних інформаційних технологій сприйняття, розпізнавання та змістовної інтерпретації об’єктів навколишнього середовища на базі моделей образного мислення   Ф.Ц.170.2 (І полов. листопада, А.В. Анісімов, Д.А. Рачковський, Л.С. Файнзільберг, М.І. Шлезінгер).

Науково-нормативна правова база. Заходи, що випливають із Законів України по проблемам наукової і навчальної діяльності

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII (вересень, О.А Борнусов).
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01липня 2014 р. № 1556-VII та проекти змін до нього (вересень, О.О. Родіонов).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних (наукових установах)» (вересень, І.В. Яблоков).
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (вересень, К.М. Синиця).

Інформаційні повідомлення

а) Наукові доповіді  та повідомлення

 1. Рішення поточних і перспективних проблем відділами Міжнародного Центру (вересень, відділ № 130 М.М.Сажок, відділ № 185 С.В.Мельников)

б) Науково-організаційні повідомлення

 1. Про підсумки виконання плану підготовки докторів та кандидатів наук (вересень, завідувачі науковими відділами).
 2. Про хід виконання важливих постанов (щоквартально, О.О. Родіонов).
 3. Інформаційне забезпечення НДР Центру, участь у вітчизняних та зарубіжних виставках (на протязі року, Ю.М. Волков, А.І. Полякова).

Основні рекомендації відділам

 1. Про виконання Програми діяльності підрозділів Центру у 2016 р (липень, керівники відділів)
 2. Про удосконалення системи навчально-викладацької діяльності вчених Центру у підготовці спеціалістів у ВНЗ України (на протязі року, К.М.Синиця, робоча комісія)
 3. Про заходи по  омолодженню кадрів (на протязі року, керівники відділів).
 4. Інформаційно-аналітичні і комплексні показники діяльності відділів у 2016 році (на протязі року, О.О. Родіонов, керівники відділів).

Рекомендації науково-організаційним, адміністративно-господарським та інженерно-технічним підрозділам Міжнародного Центру

 • Розробка зведеного плану наукових досліджень і розробок Центру. Своєчасне робоче планування НДР та учбової діяльності (І квартал, І.Б. Біліловець)
 • Здійснення контролю за ходом виконання НДР. Контроль здачі завершенних НДР, планів впровадження. Здійснення контролю за плануванням навчальної діяльності (на протязі року, І.Б. Біліловець)
 • Здійснення контролю за ходом виконання  показників інтелектуальної власності (на протязі року, І.В. Гаскевич)
 • Проведення тендерів та удосконалення роботи Тендерного комітету (І квартал, Тендерний комітет)
 • Про Український сегмент Міжурядової програми ЮНЕСКО “Інформація для всіх” (І квартал, В.І.Гриценко, С.П.Кудрявцева)
 • Розробка та контроль:
  • підготовки рукописів і видання наукових праць, учбових посібників та підручників (у встановлені терміни, Н.П. Городенська);
  • організації конференцій, семінарів, симпозіумів (за планом, А.І. Полякова);
  • планів міжнародного співробітництва, виконання контрактів і завдань міжнародних програм (за затвердженими планами,  К.М. Синиця).
 • Підвищення кваліфікації співробітників апарату та служб Міжнародного Центру.( на протязі року, О.О. Родіонов).
 • Організаційне забезпечення заходів адміністративно-господарської та інженерно-технічної служб по капітальному ремонту і обладнанню будинків, споруд і комунікаційних мереж (на протязі року, О.О. Родіонов О.Ф. Баженова, Л.Д. Богатюк).
Інновації

Події

У 2013 році відзначалося 100-річчя з дня народження Олексія Григоровича Івахненка, засновника наукової школи індуктивного моделювання, автора широко відомого Методу групового урахування аргументів (МГУА), академіка НАН України
(30.03.1913 - 16.10.2007).
arrowДетальніше...

6 грудня 2013 року виповнилося 100 років з дня народженняМиколи Михайловича Амосова - видатного вченого в галузі медицини і кібернетики, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Ленінської та державних премій академіка НАН України та НАМН України
(06.12.1913 - 12.12.2002).
arrowДетальніше...

Copyright © 2009 Адреса: пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна;
Тел.: (+38044) 526-2549 Факс: (+38044) 526-1570
КАРТА САЙТУ КОНТАКТИ АРХІВ
topL topR