В останні роки бібліотечні системи одержали подальший якісний розвиток, що пов’язане із впровадженням сучасних інформаційних технологій: локальних обчислювальних мереж, систем управління розподіленими базами даних і глобальних мереж  Іnternet.

До складу системи входять різні види видань: вітчизняні й іноземні книги й журнали, інформаційні матеріали, праці вчених. Електронний читальний зал забезпечує доступ  до електронних каталогів, повнотекстових баз  матеріалів і інформаційним ресурсам Іnternet.
Бібліотека забезпечує літературою й інформаційними матеріалами науково-дослідну й науково-педагогічну діяльність.

Основні задачі: 

  • Інтеграція інформаційних ресурсів;
  • Перехід на сучасні інформаційні технології в області бібліотечних послуг.

Електронна бібліотека забезпечує:

  • Створення і ведення електронних каталогів та повнотекстових баз даних;
  • Пошук документів за будь-яким критерієм;
  • Доступ до повнотекстових електронних матеріалів і освітніх ресурсів Іnternet;
  • Підтримку основних бібліотечних технологій;
  • Розвинуте лінгвістичне забезпечення;
  • Дружній інтерфейс для користувачів;
  • Доступ до каталогів через Іnternet;
  • Сумісність із міжнародними стандартними форматами даних.

Збірники статей і тез доповідей
Журнали:

 “Управляющие системы и машины”
 “Кибернетика и вычислительная техника”

Монографії
Навчальні посібники
Статті

Прокрутити вгору