Історія Міжнародного Центру

Міжнародний Центр засновано на базі Відділення інформаційних технологій і систем Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України та Міжнародного науково-навчального центру інформатики ЮНЕСКО. Колектив Міжнародного Центру утворювався на протязі 40 років і сьогодні в Міжнародному Центрі працюють понад 30 докторів наук, понад 100 кандидатів наук, академік НАН України, 23 вчених обрані до складу різних іноземних та галузевих академій. Міжнародний Центр здійснює свою діяльність у складі Кібернетичного центру НАН України. Очолює Міжнародний Центр Олександр Євгенович Волков.

Основним напрямом наукових досліджень і розробок Міжнародного Центру є створення інформаціних технологій та систем. Базові ідеї цього напряму досліджень були сформульовані В.М. Глушковим та викладені в монографії “Основи безпаперової інформатики”, що вийшла в 1982 р. В ній представлено комплекс ідей і математичний апарат щодо вирішення проблем інформатизації. Академік В.М. Глушков і його послідовники готували громадськість до сприйняття ідей інформатизації.

Колективом науковців під керівництвом В.І. Гриценка  в монографії “Інформаційна технологія: питання розвитку і застосування” (1988 р.) була розглянута сутність інформаційної технології, її коротка історія та перспективи розвитку, проведено аналіз застосування і тенденцій розвитку  технічних і програмних засобів інформатики.

Науковці Міжнародного Центру зберігають та розвивають наукову спадщину корифеїв світової науки, з якими мали честь працювати. Видатними вченими В.М. ГлушковимМ.М. Амосовим, О.М. Довгялло, В.С. МихалевичемЮ.Г. АнтомоновымО.Г. Івахненком, Л.С. Алєєвим, О.О. БакаєвимТ.К. Вінцюком були закладені основи наукових напрямків досліджень і розробок Міжнародного Центру.

Сьогодення

Складність нових задач в галузі економіки, промисловості, національній обороні та соціальній сфері, освіті та охороні здоров’я людини, що пов’язані зі змістовною обробкою інформації, обумовило необхідність створення принципово нових засобів – інтелектуальних інформаційних технологій та комп’ютерів, що здатні оперувати знаннями і здійснювати образне мислення. Результатом досліджень в цьому напрямі стали сформовані наукові засади інтелектуалізації інформаційних технололгій та комп’ютерного образного мислення.

У Міжнародному Центрі активно розвиваються дослідження та розробки по актуальних напрямках інформатики: розробка загальної теорії інтелектуальних комп’ютерних технологій і систем; розробка методів і засобів інтелектуалізації інформаційних технологій і систем; здійснення комплексних досліджень інформаційних технологій; створення системних інформаційних технологій; розробка теорії інтелектуальних навчальних систем, комп’ютерної технології навчання і засобів інтелектуалізації діалогу в комп’ютеризованих середовищах; розробка нових інформаційних технологій для біології, медицини та екосистем.

Член-кореспондент НАН України Володимир Гриценко – провідний вчений в галузі інформаційних технологій, майже 25 років очолював Міжнародний Центр, зробив визначний внесок в розвиток інформатики, організацію наукових досліджень та становлення Міжнародного Центру як визнанної наукової установи не тільки в України, а й за її межами.  

З огляду на необхідність та доцільність подальшої участі член-кореспондента НАН України В.І. Гриценка у формуванні та реалізації стратегії діяльності Міжнародного Центру та здійсненні наукового керівництва фундаментальною та прикладною тематикою в галузі дослідження та створення інтелектуальних інформаційних технологій Президія НАН України затвердила його Почесним директором Міжнародного Центру. 

Статут Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України.

Вчений року 2023

в номінації “Винахідник року в галузі фізико-технічних та математичних наук”.

Очолює Міжнародний Центр Олександр Євгенович Волков.

Прокрутити вгору