Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», розпорядження Президії НАН України №206 від 23.06.1999 р., на основі рішення Загальних зборів молодих вчених Міжнародного Центру та наказу директора №148 від 27.11.2014 р. на базі Міжнародного Центру створено Раду молодих вчених.

Список членів ради молодих вчених

Основні напрями діяльності Ради молодих вчених:

  • координація діяльності між всіма молодими вченими Міжнародного Центру;
  • організація та забезпечення координації і співпраці між молодими вченими України та зарубіжжя;
  • налагодження зв’язків з українськими та закордонними ВНЗ і науковими установами для проведення спільних симпозіумів та семінарів;
  • організація наукових шкіл та конференцій;
  • проведення розважально-спортивних заходів;
  • надання організаційно-методичної допомоги у проведенні наукових досліджень та публікації їх результатів;
  • представництво та відстоювання інтересів молодих вчених на рівні Міжнародного Центру, Бюро відділення, Президії НАН України та держави взагалі;
  • надання інформації про сучасні іменні стипендії, премії, гранти та ін.

Правління Ради молодих вчених

Голова Ради молодих вчених – н.с. Дмитро Волошенюк.
Заступник голови Ради молодих вчених з наукової роботи –н.с. Сергій Бондар.
Вчений секретар Ради молодих вчених – Володимир Сімахін.

Асоціативні члени Правління з правом дорадчого голосу в Раді молодих вчених:

  • представник адміністрації Міжнародного Центру – к.т.н. Катерина Синиця, заступник директора з наукової роботи;
  • представник профспілкового комітету Міжнародного Центру – Іван Яковенко, голова первинної профспілкової організації Міжнародного Центру.

Положення про Раду молодих вчених

З усіх питань щодо діяльності Ради молодих вчених звертатися:

пр. Академіка Глушкова, 40, м. Київ, 03680 МСП, Україна, корпус №7, кімнати 254, 260, 261 або за телефоном: 044-503-95-46. Електронна пошта: Волошенюк – p-h-o-e-n-i-x@ukr.net; Бондар – orangearrows@bigmir.net; Сімахін – thevladsima@gmail.com

Прокрутити вгору