Міжнародний Центр оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:
 • –  головного наукового  співробітника  за спеціальністю 05.13.06. «Інформаційні технології»  у відділ   «Інтелектуального управління» №185   –   1 вакансія;


  –  старшого наукового співробітника  за спеціальністю  14.03.11 – «Біологічна та медична інформатика і кібернетика»  у відділ  «Медичних інформаційних систем» № 135   – 1 вакансія.

   Перелік  необхідних документів:

 1. письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі;
 2. копія документа, що посвідчує особу;
 3. особова картка (анкета) встановленого зразка;
 4. автобіографія;
 5. копія трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання; 
 7. перелік наукових праць опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних;
 9. кандидати, що працюють у науковій установі НАН України, у складі яких є науковий  підрозділ, де оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

    

      Термін конкурсу -30 календарних днів  з дня оголошення 

      (до 29 вересня   2023 року).

      

      За довідками  звертатись  за тел. 502-63-27    

Scroll to Top