Рішенням директора Міжнародного науково-навчального центру
інформаційних технологій та систем затверджено перелік учасників
конкурсу (Оголошення від 11 березня 2024 року):

На посаду завідувача відділу «Інтелектуального управління» № 185,
доктора філософії за спеціальністю 122 комп’ютерні науки
Бондаря Сергія Олександровича.
На посаду головного наукового співробітника відділу «Медичних
інформаційних технологій» № 135 із спеціальності 05.13.06 «Інформаційні
технології» Козак Людмили Михайлівни.
На посаду провідного наукового співробітника за спеціальністю
05.13.06 «Інформаційні технології» у відділ «Математичних і технічних
методів в біології та медицині» № 150 кандидата біологічних наук,
старшого наукового співробітника Гонтар Тетяни Михайлівни.
На посаду наукового співробітника за спеціальністю 05.13.06
«Інформаційні технології» у відділ «Медичних інформаційних технологій»
№ 135, доктора філософії в галузі знань 12 – Інформаційні технології за
спеціальністю 122 – комп’ютерні науки Романюк Оксани Олександрівни.
На посаду молодшого наукового співробітника за спеціальністю
05.13.06 «Інформаційні технології» у лабораторію «Безпілотних комплексів
і систем» № 186 Боровик Юлії Валеріївни.
На посаду головного інженера за спеціальністю 05.13.06
«Інформаційні технології» відділу «Інтелектуалізації інформаційних
технологій» № 165 Мусат Марини Петрівни.

Засідання конкурсної комісії відбудеться 16 квітня 2024 року
о 12 годині, зала Вченої ради


Перелік необхідних документів:
1. письмова заява на ім’я керівника про участь у конкурсі;
2. копія документа, що посвідчує особу;
3. особова картка (анкета) встановленого зразка;
4. автобіографія;
5. копія трудової книжки (за наявності);
6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження
наукового ступеня, присвоєння вченого звання;
7. перелік наукових праць опублікованих у вітчизняних та/або іноземних
(міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8. письмову згоду на обробку персональних даних;
9. кандидати, що працюють у науковій установі НАН України, у складі яких є
науковий підрозділ, де оголошено конкурс, подають лише заяву про участь
у конкурсі.
Термін конкурсу -30 календарних днів з дня оголошення
(до 09 квітня 2024 року). За довідками звертатись за тел. 502-63-27
Вчений секретар Міжнародного Центру
к.т.н. Олександр РОДІОНОВ

     
Телефон для довідок:
+38 044 502-63-27 

Прокрутити вгору