Вчена рада Міжнародного Центру затверджена постановою Бюро Відділення інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації Національної академії наук України від 10.07.1997 р. (протокол №1).

Голова Вченої ради – чл.-кор. НАНУ, професор Володимир Гриценко.
Заступники голови – к.т.н. Олександр Волков, к.т.н. Олександр Родіонов.
Вчений секретар  – к.т.н.  Микола Комар.
Члени Вченої ради: чл.-кор. НАН України, д.ф.-м..н. Анатолій Анісімов, к.е.н. Людмила Бажан, д.м.н. проф. Володимир Бєлов, к.т.н. Ігор Гаскевич, к.б.н. Тетяна Гонтар, к.т.н. Леонід Житецький, д.м.н. Олександр Коваленко, д.б.н. Людмила Козак, д.б.н. Світлана Кіфоренко, к.т.н. Світлана Кудрявцева, к.т.н. Олександр Куцяк, к.т.н. Олександр Лагода, д.т.н. Дмитро Лебедєв, д.т.н. Алла Манако, д.ф.-м..н. Олександр Марченко, к.т.н. Вячеслав Мацелло, д.т.н. Олена Ревунова, к.т.н. Євгенія Савченко-Синякова, к.т.н. Микола Сажок, к.т.н. Катерина Синиця, д.т.н. Володимир Степашко, д.т.н. Ігор Суровцев, д.т.н. Надія Тимофієва, к.т.н. Юрій Шепетуха, д.ф.-м.н. Михайло Шлезінгер, к.е.н. Ігор Яблоков, голова Ради молодих учених к.т.н. Дмитро Волошенюк, голова профкому Іван Яковенко.

Для  забезпечення розвитку наукових напрямків  Міжнародного Центру, виконання поточної планової тематики та у відповідності з рішенням  Вченої ради  (протокол від 30.06.2022р. № 6)     затверджені  постійнодіючи робочі комісії Вченої ради Міжнародного Центру.

Комісія «Дослідження і розробки. Прогнози».
Голова комісії – М.І. Шлезінгер, члени комісії: Ю.М. Шепетуха, Л.С. Файнзільберг, О.Д. Гольцев, А.В. Анісімов, І.В. Яблоков.

Комісія «Інноваційна діяльність. Тренди».
Голова комісії –В.В. Мацелло, члени комісії – Ю.П. Богачук, О.А. Куцяк, І.В. Гаскевич.

Комісія «Наукові кадри».
Голова комісії -– І.В. Суровцев, члени комісії – Д.А. Рачковський, О.П. Лагода, О.С. Коваленко, М.І. Вовк.

Комісія «Видавнича діяльність».
Голова комісії – Л.М.Козак, члени комісії – Л.С. Житецький, Л.І. Бажан, В.М. Бєлов, Є.А. Савченко-Синякова.

Комісія «Міжнародна діяльність».
Голова комісії – К.М. Синиця, члени комісії – В.С. Степашко, В.М. Кригін, І.Й. Єрмакова, С.П. Кудрявцева.

Комісія «Популяризація науки. Науково-технічна пропаганда».
Голова комісії – М.М. Комар, члени комісії – Ю.М. Волков, В.Ю. , М.М. Сажок, В.В. Нілов, О.М. Сухоручкіна, І.М. Яковенко.

Комісія «Навчальна діяльність».
Голова комісії – Д.О. Волошенюк, члени комісії – Д.В. Лебедєв, А.Ф. Манако, Н.К.  Тимофієва, В.В. Негуляєва, Є.В. Водолазський.

Комплексний план роботи Вченої ради на 2023 рік

I. Проблемні наукові доповіді

 1. Високодинамічні інтелектуальні інформаційні технології (2 пол. січня, В.В. Мацелло, комісія Вченої ради).
 2. Стан, перспективи розвитку і використання методів і засобів штучного інтелекту в соціально-економічній сфері (1 пол. лютого, Л.І. Бажан, комісія Вченої ради).
 3. Задачі комбінаторної оптимізації та штучного інтелекту (березень, Н.К. Тимофієва, комісія Вченої ради).
 4. Інформаційні технології цифрової медицини: здобуток та перспективи розвитку (березень, Л.М. Козак, комісія Вченої ради).

II. Найважливіші зведені блоки наукової та науково-організаційної діяльності

 1. Програми науково-технічного співробітництва і інноваційного розвитку (лютий, К.М. Синиця, комісія Вченої ради).
 2. Базові заходи Закону України «Про вищу освіту», Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (червень, О.О. Родіонов, К.М. Синиця, О.А. Борнусов)

III. Наукова  та науково-організаційна  діяльність

 1. Про затвердження робочих планів та тематичного плану Міжнародного Центру (лютий, О.О. Родіонов).
 2. Про підготовку кадрів високої кваліфікації (червень, І.В. Суровцев, комісія Вченої ради).
 3. Про розвиток інтелектуальних інформаційних технологій підрозділами Міжнародного Центру (протягом року, керівники відділів).
 4. Про хід виконання заходів, що випливають із Законів інтелектуальної власності Міжнародного Центру на 2023-2025 роки і заходи щодо ефективного використання (травень, І.В.Гаскевич, комісія Вченої ради).
 5. Про міжнародну діяльність Міжнародного Центру на 2022-2025 роки (травень, К.М. Синиця).
 6. Про  завершення науково-дослідних  робіт:
  • Розроблення інформаційної технології моделювання відкритості предметного та акустичного середовища в усному діалозі спонтанною мовою між людиною та кібернетичними системами В.П.130.09 (І полов. листопада, М.М. Сажок, І.В. Яблоков)
  • Дослідження методів і моделей інтелектуальних інформаційних технологій для оцінювання та попередження факторів ризику здоров’я людини В.Ф. 170.28 (І полов. листопада, чл.-кор. НАНУВ.І. Гриценко, І.В. Яблоков).
  • Розробка теорії інтелектуалізації побудови високоточних систем управління складними динамічними об’єктами з елементами образного мислення В.П. 185.19 (ІI полов. листопада, Ю.М.Шепетуха, І.В. Яблоков).
  • Розробка інформаційної технології моніторингу надзвичайних ситуацій у важкодоступних районах на основі інтелектуального аналізу супутникових даних К.П. 185.25 (ІI полов. листопада, чл.-кор. НАНУ В.І. Гриценко, І.В.Яблоков).

IV. Науково-нормативна правова база.
Заходи, що випливають із Законів України по проблемах наукової і навчальної діяльності

 1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII (вересень, комісія Вченої ради, О.О. Родіонов, О.А. Борнусов).
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII та проекти змін до нього. Постанова Кабінету Міністрів України від 30грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» (вересень, К.М. Синиця).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних (наукових) установах» (вересень, І.В. Суровцев).

V. Поточні заходи

а) Наукові доповіді  та повідомлення

 1. Про видавничу діяльність Міжнародного Центру (протягом року, К.М. Синиця, В.С. Андрейчук, Л.М. Козак, Є.А. Савченко).
 2. Про науково-технічну пропаганду. Участь у вітчизняних та зарубіжних виставках. (протягом року, комісія Вченої ради).
 3. Про діяльність Комісій Вченої ради. (протягом року, керівники комісій).
 4. Звіти провідних і старших наукових співробітників. (протягом року, комісія Вченої ради).

VI. Основні рекомендації відділам

 1. План омолодження кадрів на 2023-2025 роки (протягом року, керівники відділів).

VII. Рекомендації науково-організаційним, адміністративно-господарським та інженерно-технічним підрозділам

 • Розробка комплексного плану наукових досліджень і розробок відділів. Робоче планування НДР та навчальної діяльності (І квартал, І.Б. Біліловець).
 • Здійснення контролю за ходом виконання НДР. Контроль здачі завершенних НДР, планів впровадження. Здійснення контролю за плануванням навчальної діяльності (на протязі року, І.Б. Біліловець).
 • Здійснення контролю за ходом виконання  показників інтелектуальної власності (на протязі року, І.В. Гаскевич).
 • Про участь Міжнародного Центру у реалізації Крупних програм ЮНЕСКО: Освіта, інформація і комунікація (І квартал, С.П. Кудрявцева).
 • Розробка та контроль:
  • підготовки рукописів і видання наукових праць, учбових посібників та підручників (у встановлені терміни, О.О. Родіонов);
  • організації конференцій, семінарів, симпозіумів (за планом);
  • планів міжнародного співробітництва, виконання контрактів і завдань міжнародних програм (за затвердженими планами,  К.М. Синиця).
 • Підвищення кваліфікації співробітників апарату та служб Міжнародного Центру.( на протязі року, О.О. Родіонов).
 • Організаційне забезпечення заходів адміністративно-господарської та інженерно-технічної служб по капітальному ремонту і обладнанню будинків, споруд і комунікаційних мереж (на протязі року, О.Ф. Баженова, Л.Д. Богатюк).

Примітка: Хід виконання комплексного плану роботи Вченої ради розглядається один раз на квартал.

Scroll to Top