Міжнародним Центром, відповідно до  наявної кадрової і матеріально-технічної бази, інфраструктури створення інноваційного продукту та пріоритетних напрямків розвитку науки і технологічного комплексу України виділені:

основні наукові напрямки

  • розробка фундаментальних та прикладних проблем створення нових  інтелектуальних інформаційних технологій та систем;
  • створення інформаційно-комунікаційних технологій для науки  та  освіти; 
  • розробка теорії системних інформаційних технологій та наукових  основ проблеми  інформатизації суспільства,  економіки та промисловості;
  • розробка  і  використання нових комп’ютерних технологій та за­собів телематики в навчанні і соціальній сфері;
  • підготовка та перепідготовка магістрів та інших спеціалістів з  базових напрямів кібернетики і інформатики, які відповідають вимо­­­гам міжнародних та державних стандартів.

Основними напрямами наукових досліджень є:  розробка загальної  теорії інтелектуальних комп’ютерних технологій та систем;  розробка  методів  та  засобів  інтелектуалізації інформаційних технологій та  систем; проведення комплексних досліджень інформаційних технологій;  створення системних інформаційних технологій; розробка теорії інтелектуальних навчальних систем,  комп’ютерної технології навчання та  засобів  інтелектуалізації діалогу в комп’ютеризованих середовищах;  розробка нових інформаційних технологій для біології,  медицини  та  екосистем.

Дані напрямки відповідають Пріоритетним напрямкам розвитку науки і технологій України.

Прокрутити вгору