Тематичний план наукових досліджень на 2024 рік
№ п/п
Назва роботи
Науковий керівник роботи
(прізвище, вчене звання та ступінь, посада

Строки виконання роботи

 

I  Державна тематика
Тематика відсутня

   
 

II  Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

   
II-1-23
Інтелектуальні інформаційні технології оброблення сигналів різної природи та інформаційних потоків в системах підтримки ведення бойових дій і кібербезпеки. (шифр: ПК.165.13) Постанова Президії НАН України від 28.12.2022 № 414 № держ. реєстрації 0123U100823 Договір від 02.01.2023 № 2.3/23-П
Анісімов А.В. член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2023 31.12.2024
II-2-23
Розроблення методу керування
посадкою літальних апаратів за
віртуальними криволінійними
траєкторіями
(шифр: М.Г.185.34)
Розпорядження Президії НАН України від 26.01.2024 № 71 № держ. реєстрації 0123U103140
Договір від 01.02.2024 №
09-02/08-2024
Комар М.М.
к.т.н., с.д.,
провідний
науковий
співробітник
01.07.2023
31.12.2024
II-3-23
Розроблення методу підвищення
ефективності передачі даних між
безпілотними комплексами та
стільниковими мережами в
умовах міста
(шифр: М.Г.185.35)
Розпорядження Президії НАН
України від 26.01.2024 № 71
№ держ. реєстрації 0123U103144
Договір від 01.02.2024 №
10-02/07-2024
Одарченко Р.С.
д.т.н., проф.,
провідний
науковий
співробітник
01.07.2023
31.12.2024
II-5-24
МННЦІТС-2024/6
(шифр: МННЦІТС-2024/6)
Розпорядження Президії НАН
України від 27.12.2023 № 657
№ держ. реєстрації 0124U000128
Договір від 01.01.2024 №
185-2024/6
Волков О.Є.
к.т.н., с.д.,
головний
науковий
співробітник
01.01.2024
31.12.2024
II-6-24
МННЦІТС-2024/2
(шифр: МННЦІТС-2024/2)
Розпорядження Президії НАН України від 27.12.2023 № 657 № держ. реєстрації 0124U000332
Договір від 01.01.2024 №
120-2024/1
Волков О.Є.
к.т.н., с.д.,
головний
науковий
співробітник
01.01.2024
31.12.2024
II-4-24
МННЦІТС-2024/5
(шифр: МННЦІТС-2024/5)
Розпорядження Президії НАН
України від 27.12.2023 № 657
№ держ. реєстрації 0124U000129
Договір від 01.01.2024 №
185-2024/5
Волков О.Є. к.т.н., с.д., провідний науковий співробітник 01.01.2024
31.12.2024
II-7-24
Розроблення технології виявлення
та супроводження цілей в зоні
високої динаміки бойових дій
(шифр: Д.Л.186.01)
Розпорядження Президії НАН України від 19.02.2024 № 101
№держ. реєстрації 0124U002092
Договір від 19.02.2024 №
03/01-2024(5)
Волошенюк
Д.О. к.т.н., с.д.,
завідувач
лабораторії
01.01.2024
31.12.2025
 

III Відомча тематика

   
III-1-23
Розроблення інтелектуальної інформаційної технології керування відновленням м’язових функцій (шифр: ВП 140.14) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.09.2022 № 3 № держ. реєстрації 0123U100766
Куцяк О.А. к.т.н. , в.о. завідувача відділу 01.01.2023 31.12.2025
III-2-23
Розроблення методів структурного розпізнавання в умовах недостатніх апріорних знань про об’єкт розпізнавання. (шифр: ВФ.120.19) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.09.2022 № 3 № держ. реєстрації 0123U100765 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 10.08.2022 № 3
Мацелло В.В. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2023 31.12.2025
III-3-23
Розвиток теорії та методів комбінаторної оптимізації в задачах штучного інтелекту (шифр: ВФ.170.32) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.09.2022 № 3 № держ. реєстрації 0123U100764 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 10.08.2022 № 3
Тимофієва Н.К.
д.т.н., с.н.с.,
провідний
науковий
співробітник
01.01.2023 31.12.2027
III-4-20
Розроблення теоретичних засад побудови інтелектуальних автоматичних систем для діагностики та керування складними динамічними об’єктами в умовах неповної інформації (шифр: ВФ.110.24) Постанова Бюро ВI НАН України від 04.07.2019 № 1 № держ. реєстрації 0120U000022 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 12.06.2019 № 4
Житецький Л.С. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2020 31.12.2024
III-5-21
Методи розподіленого подання даних для нейромережевих інтелектуальних інформаційних технологій (шифр: ВФ.145.15) Постанова Бюро ВI НАН України від 29.07.2020 № 2 № держ. реєстрації 0121U000016 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 24.06.2020 № 2
Рачковський Д.А. д.т.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2021 31.12.2025
III-14-24
Комп’ютерні моделі
прогнозування життєздатності
людини під час планування
військових і рятувальних
операцій за різних умов
середовища
(шифр: ВП.170.33)
Постанова Бюро ВІ НАН України
від 13.07.2023 № 2
№ держ. реєстрації 0124U000072
Єрмакова І.Й.
д.б.н., проф.,
провідний
науковий
співробітник
01.01.2024
31.12.2026
III-7-21
Створення методів і моделей інтелектуального аналізу даних та структурування ситуацій для автономного керування складними динамічними об’єктами за умов неповної інформації
(шифр: В.П.185.33)
Постанова Бюро ВІ НАН України від 13.07.2023 № 2 № держ. реєстрації 0124U000073
Шепетуха Ю.М.
к.т.н., с.н.с.,
провідний
науковий
співробітник
01.01.2024
31.12.2026
III-8-22
Розроблення методів та моделей оцінки рівня конкурентоспроможності соціально-економічних систем у цифровій економіці (шифр: ВФ.100.17) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.07.2021 № 2 № держ. реєстрації 0122U000597 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Бажан Л.І. к.е.н., с.н.с., в.о. завідувача відділу 01.01.2022 31.12.2026
III-9-21
Розроблення інтелектуальної інформаційної технології для моніторингу об’єктів довкілля (шифр: ВФ.115.11) Постанова Бюро ВI НАН України від 29.07.2020 № 2 № держ. реєстрації 0121U000014 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 24.06.2020 № 2
Суровцев І.В. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2021 31.12.2025
III-10-22
Розроблення інформаційної технології цифрової медицини оцінювання та реабілітації психосоціального стану людини внаслідок негативного впливу психогенних факторів (шифр: В.П. 150.09) Постанова Бюро ВI НАН України від 18.05.2021 № 1 № держ. реєстрації 0122U000600
Бєлов В.М. д.м.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2022 31.12.2024
III-11-21
Розроблення методів та алгоритмів оптимального кодування та смислової інтерпретації великих даних з метою збереження цілісності, захисту та отримання знань (шифр: ВФ.165.12) Постанова Бюро ВI НАН України від 29.07.2020 № 2 № держ. реєстрації 0121U000017 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 24.06.2020 № 2
Анісімов А.В. член-кореспондент НАН України, д.ф.-м.н., проф., головний науковий співробітник 01.01.2021 31.12.2025
III-12-22
Розроблення гібридних нейромережевих методів та засобів індуктивного моделювання для інтелектуального аналізу даних (шифр: ВФ.195.20) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.07.2021 № 2 № держ. реєстрації 0122U000598 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Степашко В.С. д.т.н., проф., завідувач відділу 01.01.2022 31.12.2026
III-13-22
Теоретичні засади, методи та засоби інтелектуалізації розвитку навчального контенту цифрових технологій навчання (шифр: ВФ 105.11) Постанова Бюро ВI НАН України від 01.07.2021 № 2 № держ. реєстрації 0122U000033 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Манако А.Ф. д.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2022 31.12.2026
III-14-22
Розроблення інформаційної технології забезпечення персоналізації лікувальних заходів у цифровій медицині (шифр: ВФ.135.29) П останова Бюро ВI НАН України від 15.07.2021 № 1 № держ. реєстрації 0122U000034 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Коваленко О.С. д.м.н., проф., завідувач відділу   01.01.2022 31.12.2026
III-15-19
Дослідження методів і моделей інтелектуальних інформаційних технологій для оцінювання та попередження факторів ризику здоров’я людини (шифр: В.Ф.170.28) Постанова Бюро ВI НАН України від 10.05.2018 № 6 № держ. реєстрації 0119U002503 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 27.06.2018 № 5
Єрмакова І.Й. д.б.н., проф., провідний науковий співробітник 01.01.2022 31.12.2026
III-16-22
Розробка теоретичних основ створення інтелектуальних інформаційних технологій для автономного керування складними високодинамічними об’єктами та процесами (шифр: В.Ф.185.24) Постанова Бюро ВI НАН України від 15.07.2021 № 1 № держ. реєстрації 0122U000035 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Богачук Ю.П. к.т.н., с.д., провідний науковий співробітник 01.01.2022 31.12.2026
III-1-22
Розроблення методів та алгоритмів системної інформаційної взаємодії мережі об’єктів (шифр: ВФ.155.22) Постанова Бюро ВI НАН України від 15.07.2021 № 1 № держ. реєстрації 0122U000599 Рішення Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 07.07.2021 № 2
Родіонов О.О. к.т.н., с.н.с., завідувач відділу 01.01.2022 31.12.2026
III-6-24
Розроблення інформаційної
технології моделювання
мультимодальності у
спонтанному усному діалозі (шифр: ВП.130.10)
Постанова Бюро ВІ НАН України від 13.07.2023 № 2 № держ. реєстрації 0124U000071
Сажок М.М.
к.т.н., с.н.с.,
завідувач
відділу
01.01.2024
31.12.2026
 

IV Пошукова тематика
Тематика відсутня

   
 

V Договірна тематика

   
 

VI Тематика МОН України

   
 
Прокрутити вгору