Координаційна діяльність Міжнародного Центру спрямована на:

  • виконання наукових досліджень;
  • впровадження результатів наукових досліджень та розробок в реальні сектори економіки;
  • здійснення функцій базової організації по ряду пріоритетних напрямків інформатики та інформаційних технологій;
  • здійснення функцій базової організації Технічного Комітету зі стандартизації ТК-20 «Інформаційні технології»;
  • здійснення функцій Національного координатора Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх».

Координаціна діяльність Міжнародного Центру реалізується у його співпраці з провідними науковими установами НАН України та МОН України. В першу чергу, співпраця здійснюється з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством економіки, Міністерством закордонних справ, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством охорони здоров’я.

Активна координаційна діяльність здійснюється в рамках Міжнародного семінару «Образний комп’ютер»Міжрегіонального семінару «Перспективні технології навчання та освітні простори», мережею наукових семінарів Наукової ради НАН України з проблеми «кібернетика».

Багатогранна координаційна діяльність здійснюється в рамках функціонування фізико-математичної школи «Жукіно».

В рамках міжнародної координаційної діяльності на державному рівні директор Центру, чл.-кор. НАНУ, професор В.І. Гриценко виконує функції члена Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, є постійним представником України на сесіях Генеральної конференції ЮНЕСКО. У зв’язку з включенням України до складу Виконавчої ради Міжурядової Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх» представником України у Виконавчій раді обрано директора Центру, завідувача кафедрою ЮНЕСКО чл.-кор. НАНУ, професора В.І. Гриценка. В рамках співробітництва з ЮНЕСКО проводиться координаційна робота зі структурами Виконавчої Ради ЮНЕСКО, керівництвом Крупних програм, представниками Національних комісій по обговоренню стратегічних орієнтирів діяльності ЮНЕСКО, у тому числі, стратегічних напрямків розвитку інформаційних технологій та систем.

Прокрутити вгору