Сформовані та діючі в Міжнародному Центрі наукові школи:

Інтелектуальні інформаційні технології.
(Засновники – академік НАНУ М.М. Амосов, академік НАНУ О.Г. Івахненко.) Основні напрямки наукових досліджень, що здійснюються в рамках наукової школи: загальна  теорія інтелектуальних комп’ютерних технологій та систем; концептуальні та теоретичні засади комп’ютерного образного мислення; моделі, методи та технології розпізнавання зображень; методи, моделі та технології розпізнавання та синтезу усної мови; методи, моделі та технології обробки знань, засновані на нейромережевих алгоритмах. Загальне керівництво розвитком наукових напрямків цієї наукової школи здійснюють проф. В.І. Гриценко, проф. М.І. Шлезінгер, проф. Т.К. Вінцюк.

Інформаційні технології в освіті, біомедицині, соціальній сфері та економіці.
(Засновники – академік НАНУ О.О. Бакаєв, проф. О.М. Довгялло, проф. Л.С. Алєєв, проф. Ю.Г. Антомонов.) Основні напрямки наукових досліджень, що здійснюються в рамках наукової школи: теорія інте­­­лектуальних навчальних систем,  комп’ютерна технологія навчання та  засоби  інтелектуалізації діалогу в комп’ютеризованих середовищах; моделі, методи та інформаційні технології для біології,  медицини  та  екосистем; моделі економічних систем, які враховують сучасні трансформації економічного середовища; наукові  основи проблеми  інформатизації суспільства,  економіки та промисло­­­вості. Загальне керівництво розвитком наукових напрямків цієї наукової школи здійснюють проф. В.І. Гриценко, проф. О.С. Коваленко.

Інформаційні технології та системи інтелектуального управління.
(Засновник – академік НАНУ В.І. Скуріхін.) Основні напрямки наукових досліджень, що здійснюються в рамках наукової школи: теорія системних інформаційних технологій; моделі та методи інтелектуального управління динамічними автономними комплексами; інтелектуальні технології управління складними ергатичними системами в умовах конфліктів та невизначеності; теорія та методи структурного аналізу і синтезу багатозв’язкових динамічних систем. Загальне керівництво розвитком наукових напрямків цієї наукової школи здійснюють проф. Д.В. Лебедєв, проф. В.С. Степашко.

Прокрутити вгору