Державна цільова науково-технічна програма “Образний комп’ютер”.

ДНТП «Образний комп’ютер» схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 №1652. та затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №58.

Органом управління Програмою є Міжнародний Центр.

Програма “Образний комп’ютер” орієнтована на створення нових високих наукомістких інформаційних технологій з елементами інтелекту людини, здатних розуміти людську мову, бачити і сприймати об’єкти навколишнього середовища, оперувати знаннями. Такі технології дозволять створювати якісно нові типи комп’ютерів для вирішення складних задач, що недосяжне сучасними традиційними засобами. 

Міжурядова програма ЮНЕСКО «Інформація для всіх» (IFAP).

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004  №969 Міжнародний Центр визначено Національним координатором Міжурядової програми ЮНЕСКО “Інформація для всіх”.

Міжнародний Центр, як Національний координатор Програми IFAP, здійснює діяльність в рамках загальних рекомендацій ЮНЕСКО в галузі створення та розвитку інформаційного суспільства, систем інформації та комунікації. На Національного координатора покладається виконання завдань, спрямованих на реалізацію в Україні Міжурядової програми ЮНЕСКО „Інформація для всіх”.

Сьома рамкова програма ЄС Марії Кюрі (2008-2012 рр.).

Програма затверджена 1 лютого 2008 р. Європейським Союзом. Реєстраційний номер PIRSES-GA-2008-230858. Учасниками програми є: Польща, Швеція, Норвегія, Угорзщина, Велика Британія, Україна, Росія. Мета програми – дослідження причин порушення серцево-судинної та м’язової систем під час професійної діяльності. В рамках цієї програми Міжнародний Центр виконує проект «Ризики фактора професійних захворювань – методи оцінки та профілактики.

План національної стандартизації України.

План національної стандартизації України щорічно затверджується Кабінетом Міністрів України та Держспоживстандартом України.

На базі Міжнародного Центру працює Технічний Комітет зі стандартизації ТК-20 «Інформаційні технології». ТК-20 здійснює формування напрямків розвитку науково-технічної політики України в сфері міжнародної стандартизації в галузі інформаційних технологій, впровадження міжнародних стандартів у національні стандарти, узагальнення зарубіжного досвіду інших країн в галузі стандартизації інформаційних технологій для впровадження його в Україні. ТК-20 є активним членом ряду підкомітетів Міжнародної організації з стандартизації, Міжнародної електротехнічної комісії (ISO/IEC) Європейської організації із стандартизації (СЕN) та Європейського комітету із стандартизації в електротехніці (CENELEС).

Тел. (044) 526-6344.

Програма «Інформатизація НАН України».

Програма затверджена розпорядженням Президії НАН України від 27.02.2004 №146.

Головною метою програми є забезпечення і ефективна реалізація статутних положень НАНУ шляхом використання сучасних інформаційних технологій, засобів автоматизації і обчислювальної техніки для створення, розвитку і інтеграції всіх категорій цифрових ресурсів НАНУ на єдиній концептуальній основі.

Міжнародний Центр виконує проект «Створення та впровадження інформаційно-програмного комплексу Лікарні для вчених НАН України.

Контактна особа – Коваленко Олександр Сергійович, тел. (044) 503-9562.

Прокрутити вгору