Наукові cемінари “Образний комп’ютер” було організовано професором В.І. Гриценко та професором М.І. Шлезінгером у березні 2000 року як науково-координуючий орган при Міжнародному Центрі. На семінарі передбачалось визначати цілі, напрямки наукових досліджень та розглядати результати робіт за ДНТП “Образний комп’ютер”. Сьогодні семінар став міжнародним, а його тематика значно розширилась. На засіданнях обговорюються фундаментальні та прикладні результати в галузі інтелектуальних інформаційних технологій, інтелектуального управління, розпізнавання образів, штучного інтелекту, образного комп’ютерного мислення та багато інших актуальних проблем інформатики. Семінар розглядає не тільки теоретичні результати, а й визначає області їх найбільш ефективного практичного використання в сучасному інформаційному суспільстві.

Засідання наукового семінару відбуваються два рази на місяць за адресою: Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корп. 7 кімн. 213.

В процесі розробки …

Наукові семінари у Будинку вчених.

В процесі розробки …

Наукові семінари у відділах МННЦ

В процесі розробки …

Наукові семінари на базі фізико-математичної школи. В структурі Міжнародного Центру функціонує фізико-математична школа, яка своєю діяльністю активно сприяє подальшому розвитку фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі нових інформаційних технологій та систем, координації наукових досліджень, підготовці наукових кадрів, залученню до наукової діяльності обдарованої молоді, розширенню міжнародних наукових зв’язків.

В процесі розробки …

Scroll to Top