ПРО АСПІРАНТУРУ ТА ДОКТОРАНТУРУ:

Підготовка наукових кадрів Міжнародного Центру відбувається через докторантуру та аспірантуру, які були створені згідно з Розпорядженням Президії НАН України № 1203 від 23.07.97 р. Згідно Постанови Кабінету Міністрів від 23 березня 2016 р.   №261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”,(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 283 від 03.04.2019р.) наказом МОН від 11.11.2016 р. №1491л Міжнародному Центру було надано Ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії. Аспіранти та докторанти мають можливість публікувати результати наукових досліджень українською та англійською мовами у фахових наукових журналах  Control Systems and Computers та Cybernetics and Computer Engineering, наукові редакції яких працюють у Міжнародному Центрі. На цей час підготовка наукових кадрів відбувається за наступним переліком спеціальностей:

Аспірантура:

СпеціальністьГалузь знаньФорма навчанняНормативний термін навчанняСтупень освіти
122 
Комп’ютерні науки. ОНП «Інтелектуальні методи та засоби комп’ютерних наук»
12
Інформаційні технології
Очна
4 роки
Доктор філософії

Докторантура:

СпеціальністьГалузь знаньФорма навчанняНормативний термін навчанняСтупень освіти

05.13.06
Інформаційні технології

12
Інформаційні технології
Очна
2 роки
Доктор наук

Детальніше…

Адреса : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України, м. Киів, проспект Академіка Глушкова, 40, корп.6, к. 209, тел. 502-63-26, egf@irtc.org.ua. Єзерська Галина Федорівна

Прокрутити вгору