Кафедра заснована 16 вересня 2002 року відповідно до Угоди між ЮНЕСКО та Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій та систем Національної академії наук і Міністерства освіти і науки України.

Головна мета кафедри: розвиток теорії та практики використання інформаційних технологій в освіті, розповсюдження знань за сприяння міжнародного освітнього і наукового співтовариства, участь у координації підготовки кадрів і проведення наукових досліджень у галузі використання інформаційних та комунікаційних технологій (ІКТ) для цілей освіти і науки.

Діяльність кафедри: проведення заходів в рамках загальної координаційної діяльності програм ЮНЕСКО „Освіта для всіх” та „Інформація для всіх” та реалізації рішень Всесвітніх Самітів з питань інформаційного суспільства, що націлені на створення національного інформаційно-освітнього простору, високо економічних комп’ютерних технологій навчання, підготовку педагогів у галузі інформаційно-комунікаційних технологій як для України, так і для країн, що розвиваються.

phone: +38 044  256-43-14 fax: +38 044 256-63-43
Email: info@irtc.org.ua

Список філій кафедри:

Назва організації

Дата створення

ПІБ завідувача філії

Тел./e-mail
Адреса сайту

1.Львівська комерційна академія
Міністерство освіти і науки України (МОН)
14.02.2006Артеменко
Віктор Борисович,
к.е.н., доцент, завідувач кафедри інф-х систем у менеджменті
Tel.: 38 032 239 96 58
Fax: 38 032 275 65 50
artem@lac.lviv.ua
http://virt.lac.lviv.ua
2.Сумський державний університет
(МОН)
24.02.2006Довбиш Анатолій Степанович,
д.т.н., професор

Tel.: 38 054 68 77 54
Fax: 38 054 33 40 58  
kras@id.sumdu.edu.ua
lub@sumdu.edu.ua
http://www.sumdu.edu.ua

3.Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи)

 

20.04.2006Малец Игорь,
к.т.н., доцент

Tel.: 38 032 233 00 55
T / F.: 38 032 233 00 88
cell ph.: 38 067 673 90 64
igor.malets@gmail.com
http://www.lipb.lviv.ua
http://lipb.lviv.ua/moodle

4.Інститут менеджменту та економіки „Галицька академія”
(МОН)
25.10.2006Заміховський
Леонід Михайлович,
д.т.н., професор
Tel. 38 0342 73 03 66
T / F. 38 0342 75 40 43
cell ph.: 38 050 338 88 18
leozam@ukr.net ktsu@nung.if.ua
http://www.imega.edu.ua
5.Харківський національний університет радіоелектроніки
(МОН)
02.11.2006Келеберда
Ігор Миколайович,
к.т.н., доцент каф. ПЗ ЕОМ
Tel.: 38 057 702 14 77
I.Keleberda@computer.org kin@kture.kharkov.ua
http://it-edu.kture.kharkov.ua
6.Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
(МОН)

 

12.03.2007Білоусова
Людмила Іванівна, професор, канд. фіз.-мат. наук, завідувач кафедри інформатики

Tel.: 38 057 268 38 20
Fax: 38 057 700 69 09
lib215@list.ru http://pu.ac.kharkov.ua

 

Прокрутити вгору