Основними науковими напрямами  навчальної діяльності є:

  • дослідження комплексу проблем, пов’язаних із створенням комп’ютерних навчальних середовищ та електронної системи навчання;
  • розробка та впровадження нових комп’ютерних технологій навчання, в тому числі, технологій дистанційного навчання;
  • розробка нових навчальних програм і курсів по найбільш актуальних напрямках в галузі комп’ютерних знань, що відповідають сучасним вимогам практики, а також вдосконалення, оновлення і розвиток існуючих навчальних програм;
  • здійснення науково-методичної, навчальної та координаційної діяльності на базі Кафедри ЮНЕСКО «Нові інформаційні технології в освіті»;
  • підготовка магістрів у галузі комп’ютерних наук на Філії кафедри Математичних методів системного аналізу, створеної спільно з НТУУ “КПІ”;
  • практичне здійснення масового навчання у напрямку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у галузі нових інформаційних технологій (працівників державних установ, підприємств, організацій, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, старшокласників);
  • робота по аналізу міжнародних стандартів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій для освіти та сприяння впровадженню цих стандартів в Україні.
Прокрутити вгору