Д 26.171.01 – Спеціалізована вчена рада почала функціонувати від 1997 р. за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Першим головою спецради було призначено академіка НАН України Бакаєва О.О., а потім головою був академік НАН України Скуріхін В.І.

Спеціалізованій вченій раді наказом Міністерства освіти і науки України № 1279 від 06.11.2014 надано право прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Голова спеціалізованої вченої ради – д.т.н., с.н.с. Ігор Суровцев
Заступник голови – д.т.н., професор Дмитро Рачковський
Вчений секретар – к.т.н., с.н.с. Олександр Лагода

Спеціалізована вчена рада Д 26.171.01

Scroll to Top